PERSBERICHT: ChristenUnie boekt resultaat bij begroting

domvrijdag 09 november 2012 02:08

De ChristenUnie zorgt in het slotdebat over de begroting voor sneeuwvrije fietspaden, een stevige aanpak van het tekort aan seniorenwoningen en wil betere hulpverlening aan vrouwen in verborgen prostitutie en handhaving om uitbuiting tegen te gaan. Daarnaast vindt de ChristenUnie dat de begroting onvoldoende rekening houdt met de gevolgen van de crisis op langere termijn. Mirjam Bikker: 'Bieden deze plannen op de lange termijn wel genoeg perspectief? Ik verwacht dat Utrecht volgend jaar pittig moet bezuinigen en daar wordt veel te weinig op voorgesorteerd.'

Fietspaden sneeuwvrij          
Komende winter zullen de fietspaden in Utrecht dankzij de ChristenUnie sneeuwvrij worden gemaakt. Uit onderzoek was eerder al gebleken dat borstelen de meest effectieve manier is om fietspaden begaanbaar te houden, maar het college wilde geen geld voor machines vrijmaken. De ChristenUnie vond dat een slechte zaak en heeft zelf geld gezocht in de gemeentelijke begroting. Het amendement werd uiteindelijk door alle partijen in de raad gesteund. Zo komen de fietspaden er ook na sneeuwval veilig bij te liggen. In gemeentes rondom Utrecht al met bewezen resultaat. De ChristenUnie pleitte verder voor het inlopen van het achterstallig onderhoud op de fietspaden. De wethouders gaan hier verder mee aan de slag. Een volgende stap op weg naar Utrecht als Fietsstad van Nederland!

Seniorenwoningen
Bij de eerdere commissiebespreking wees de ChristenUnie al op het belang van de bouw van voldoende en geschikte seniorenwoningen. Ouderen blijven nu vaak in hun gezinswoningen wonen, omdat er gebrek is aan seniorenwoningen in Utrecht. De ChristenUnie vroeg de wethouder tijdens het slotdebat opnieuw om ambitie voor de bouw van levensloopbestendige en ouderenwoningen. De wethouder zegde toe hier stevig mee aan de slag te gaan. Begin 2013 zal hij de raad hier verder over berichten.

Hulpverlening bij verborgen prostitutie                
Uit rapporten blijkt dat vrouwen in de verborgen prostitutie niet snel gebruik maken van uitstaptrajecten of bijvoorbeeld de huiskamer-aanloop-projecten op het Zandpad en de tippelzone. Mirjam Bikker: 'Uit de trendrapportage blijkt dat het aantal vrouwen in de verborgen prostitutie toeneemt, denk bijvoorbeeld aan massagesalons, internet of escort. In de prostitutie is bovendien vaak sprake van uitbuiting. Daar mag Utrecht de ogen niet voor sluiten. Het college heeft op verzoek van de ChristenUnie toegezegd te gaan onderzoeken op welke wijze de hulpverlening aan juist deze vrouwen verbeterd kan worden. Hiervoor zal Utrecht ook in gesprek gaan met andere steden. Ook wordt gekeken of de aanpak van uitbuiting nog beter kan.'
 

Wilt u ook weten op welke andere onderwerpen de ChristenUnie resultaat boekte? Hier leest u meer!

« Terug

Reacties op 'PERSBERICHT: ChristenUnie boekt resultaat bij begroting'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.