ChristenUnie wil vaart bij zoektocht nieuwe volkstuinen Leidsche Rijn en Voedseltuin

spruitjes3_610dinsdag 18 september 2012 09:56

Volkstuinen zijn weer hip, de vraag neemt ook in Utrecht toe. Op de kaart van de stad is echter te zien dat in Zuilen en Leidsche Rijn geen enkele volkstuin te vinden is. In de nieuwe beleidsnota Volkstuinen staat onder andere dat het college een onderzoek gaat doen naar een nieuwe locatie. Mirjam Bikker (fractievoorzitter) wil dat het college vaart maakt bij die zoektocht.

 ‘Het is al lang bekend dat er in Leidsche Rijn belangstelling is voor een te starten volkstuin. Inmiddels is ook wel duidelijk dat een aantal terreinen langer braak zullen liggen. Als de zoektocht voor een definitieve locatie lastig is, dan verwacht ik in ieder geval een snelle tijdelijke oplossing. Wethouder Den Besten heeft in de commissie toegezegd om begin volgend jaar met een uitkomst te komen. Mooi dat het college nu deze vaart wil maken.’ 

Een tweede punt dat de ChristenUnie naar voren bracht bij de behandeling van de notitie is het tekort aan verse groente en fruit bij verschillende voedselbanken. De voedselbank Kanaleneiland werkt samen met volkstuinvereniging Hoge Weide. Deze vereniging heeft een tuin beschikbaar gesteld, waar door eigen leden groente wordt geteeld voor de voedselbank. Een initiatief dat inspirerend kan zijn voor andere volkstuinverenigingen en voedselbanken. Daarnaast is de Voedseltuin op zoek naar een plek. Deze initiatiefnemers willen samen met mensen met een laag inkomen op biologische wijze voedsel te produceren in en aan de rand van de stad Utrecht. Ook voor dit mooie initiatief zal de wethouder begin 2013 doen weten welke plek er gevonden is.

De nieuwe beleidsnota is hier te vinden.

« Terug