CU tegen extra koopzondagen, maar wil behandeling burgerinitiatief niet blokkeren

roltrapdonderdag 13 september 2012 23:33

De ChristenUnie Utrecht is zeer tegen het idee om 52 koopzondagen per jaar te houden. De gemeenteraad ontving een burgerinitiatief van deze strekking. Tijdens de afgelopen raadsvergadering is vergaderd over de vraag of het initiatief aan alle voorwaarden voldoet en daarmee op de agenda van de raad mag verschijnen. De ChristenUnie is van mening dat er vragen te stellen zijn bij de ontvankelijkheid. Een burgerinitiatief wil de ChristenUnie echter alleen blokkeren als zeker is dat niet aan de vereisten voldaan is. Omdat er interpretatieruimte is, wil de ChristenUnie nu niet bij voorbaat het initiatief buiten een discussie houden.

De vragen van de ChristenUnie betreffen ten eerste de voorwaarde dat over het onderwerp van het initiatief in de afgelopen twee jaar geen politiek besluit genomen mag zijn. Nog in januari dit jaar paste de raad een gedeelte van de Winkeltijdenverordening aan, waardoor levensmiddelenwinkels op zondag open mogen. Volledige openstelling zal aanpassing van diezelfde verordening vragen. De ChristenUnie vond het daarom twijfelachtig of dit initiatief wel aan de vereisten voldoet.

Tijdens de raadsvergadering werd een amendement ingediend door VVD, D66, GroenLinks en Groep Kuijper. De ChristenUnie heeft tegen dit amendement gestemd. Het amendement liep op de zaken vooruit. Partijen willen het college opdragen om te komen met een advies over het draagvlak van het initiatief en de gevolgen voor zondagsrust, medewerkers en leefbaarheid.  Zo'n advies is alleen nodig wanneer de raad al zeker is dat de openstelling een reële optie is. Door het advies nu al aan te vragen wordt op de zaken vooruitgelopen. Indien de raad tegen de uitbreiding is, is een advies uiteraard niet nodig. Dan zou het slechts geldverspilling zijn. Er zijn bovendien al zeer veel adviezen uitgebracht. De ChristenUnie vindt dat wanneer partijen advies willen voor het bepalen van hun standpunt, ze hier zelf voor moeten betalen. Op deze suggestie ging geen van de partijen in.

Dit najaar zal het burgerinitatief Harrie030 inhoudelijk in de raad behandeld worden. Tegenstanders van de uitbreiding van koopzondagen zijn een actie gestart onder de naam: Utrecht is geen Harrie.

Eerder stelden ChristenUnie en SP ook al vragen over dit onderwerp.

« Terug

Reacties op 'CU tegen extra koopzondagen, maar wil behandeling burgerinitiatief niet blokkeren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.