ChristenUnie: tekort studentenwoningen vraagt om stevige aanpak

donderdag 06 september 2012 11:57

Utrecht kent een groot tekort aan studentenwoningen. Voor de ChristenUnie zijn voldoende en betaalbare studentenwoningen een belangrijke voorwaarde voor een studentenstad als Utrecht. Uit het actuele overzicht blijkt echter dat het gemeentelijke actieplan om het tekort met 4000 nieuwe woningen terug te dringen nog niet binnen bereik is. Reden voor de ChristenUnie om er in de raadscommissie van afgelopen dinsdag bij de wethouder op aan te dringen om alles op alles te zetten om het gigantische tekort terug te dringen.

Op dit moment zijn er zo'n 9000 studentenwoningen te weinig. De wachttijden lopen door het tekort op van 1,5 jaar voor een studentenkamer tot maar liefst 8 jaar voor een zelfstandige studentenwoning. Op dit moment bestaan er plannen voor 2988 kamers, waarvan ook nog eens 660 van tijdelijke aard. Daar komt bij dat een flink aantal projecten nog grote risico's kent en realisatie nog niet zeker is. De ChristenUnie heeft er onder meer voor gepleit om werk te maken van transformatie van kantoren tot studentenhuisvesting. Ook hebben we opgeroepen tot overleg met gemeenten die op fietsafstand van de Uithof liggen om ook daar te kijken naar de mogelijkheden.

In het verleden zag het college geen kansen tot studentenhuisvesting in Leidsche Rijn. Met de komst van het nieuwe station Leidsche Rijn Centrum heeft de ChristenUnie gevraagd of het college nu wel kansen ziet om ook hier studentenwoningen te realiseren. Verder heeft de ChristenUnie gevraagd naar een verkennend onderzoek naar de positie van starters op de woningmarkt, mede als gevolg van het gebruik van campuscontracten. In campuscontracten is vastgelegd dat afgestudeerden binnen een jaar na afstuderen hun studentenkamer verlaten moeten hebben.

De wethouder gaf aan zijn uiterste best te doen om het tekort terug te dringen. De suggesties die door de ChristenUnie en andere fracties zijn gedaan neemt hij mee. De ChristenUnie is tevreden met de grote ambitie van de wethouder om het tekort aan studentenhuisvesting op te pakken. Ook gaf de wethouder als antwoord op onze vragen over de positie van starters aan deze toe te voegen aan de monitor. Zo ontstaat er zicht op de consequenties die het campuscontract heeft voor starters op de woningmarkt.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: tekort studentenwoningen vraagt om stevige aanpak'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.