Commissie Mens&Samenleving

donderdag 12 januari 2012 14:00

Op donderdag 12 januari zal de commissie Mens&Samenleving haar vergaderig voortzetten. Op de agenda staat onder andere het Bestedingsvoorstel 2012 (compensatiemiddelen AWBZ). Voor meer informatie kunt u hier terecht.

« Terug