ChristenUnie stelt vragen over de registratie van prostituees Zandpad

vrijdag 26 augustus 2011 14:51

Deze week berichtte RTV Utrecht over problemen rondom de registratie van prostituees in Utrecht. De registratieplicht is een van de maatregelen die de gemeente heeft genomen om mensenhandel tegen te gaan.Mirjam Bikkerstelde in de afgelopen raad mondelinge vragen, mede namens GroenLinks en D66. De berichten van RTV gaven namelijk zorgen of de registratie op dit moment goed verloopt. Zo had de gemeente aan prostituees geadviseerd om zich bij de Kamer van Koophandel als kapster of masseuse in te schrijven. Volgens de Kamer van Koophandel is het een economisch delict om zich onder een valse titel in te schrijven. De aanpak van mensenhandel vraagt juist van de gemeente dat ze zich aan de wet houdt en zich tot het uiterste inspant om de maatregelen op een goede manier in te voeren.

De burgemeester heeft in de beantwoording toegegeven dat de advisering van de gemeente aan de vrouwen niet goed was. Hij heeft opdracht gegeven om er direct mee te stoppen. Voor de vrouwen die een verkeerd advies hebben gekeken, wordt gekeken of er nog hulp nodig is om de inschrijving te wijzigen.

Onze zorg blijft verder dat vrouwen die zich niet inschrijven helemaal uit beeld raken, maar nog steeds werkzaam zijn in de illegale prostitutie. De burgemeester heeft nogmaals onderstreept dat de opsporing van mensenhandel eerste prioriteit is van de politie. Dat vinden we erg belangrijk. De registratie bij de gemeente moet door goed gekwalificeerd personeel gebeuren, dat getraind is op signalen van mensenhandel. Dat zal de komende tijd nog doorgaan. In zijn beantwoording verwachtte de burgemeester dat de registratie op 1 oktober voor alle vrouwen die dat willen door de GG en GD voltooid kan zijn. Met recht kan er dan vanaf 1 oktober door de gemeente en de politie gehandhaafd worden.

« Terug