Misverstanden uit de lucht?

maandag 31 oktober 2005 11:25

Om alle misverstanden rond de berekeningen van luchtkwaliteit in Utrecht uit de lucht te halen organiseerde de gemeente op woensdag 26 oktober een technische voorlichting voor de raadscommissie. Aanleiding waren de berichten van de SSLU dat de gemeente Utrecht een verkeerde voorstelling van zaken gaf. Ambtenaren lieten zien waar de verschillen in zaten. Alleen GroenLinks neemt nu nog geen genoegen met de wijze waarop de gemeente aan haar cijfers komt.

Technische voorlichting over luchtkwaliteit

Om alle misverstanden rond de berekeningen van luchtkwaliteit in Utrecht uit de lucht te halen organiseerde de gemeente op woensdag 26 oktober een technische voorlichting voor de raadscommissie. Aanleiding waren de berichten van de SSLU dat de gemeente Utrecht een verkeerde voorstelling van zaken gaf. Ambtenaren lieten zien waar de verschillen in zaten.

Achtergrondconcentratie

De Stichting Stop Luchtingverontreining Utrecht rekende de raad van Utrecht regelmatig voor dat de gemeente standaard te lage concentraties van fijn stof in de lucht berekende. Het werd onduidelijk voor de raad wie te geloven, aangezien het hier om ingewikkelde gegevens gaat. Daarom organiseerde de griffie een bijeenkomst waar zowel de commissieleden van Verkeer en Beheer als de SSLU voor waren uitgenodigd. In hun presentatie lichtten de Utrechtse ambtenaren toe hoe ze uit verschillende metingen hun resultaten berekenden.

Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van verschillende gegevens. Rijkswaterstaat heeft gegevens over de luchtverontreiniging die door de snelwegen en andere (inter)nationale factoren veroorzaakt wordt. Deze cijfers worden per gebied van 5 bij 5 km verstrekt. Het RIVM verstrekt gegevens over lokale wegen rond Utrecht en daarnaast worden er metingen op verschillende plaatsen in Utrecht gedaan. Aan de hand van deze gegevens berekent de gemeent Utrecht de concentraties op verschillende plaatsen in Utrecht. Om bijvoorbeeld te weten hoe hoog de concentratie fijne stofdeeltjes rond de Kardinaal de Jongweg is kan niet zomaar de berekening van Rijkswaterstaat gebruikt worden omdat dat een gemiddelde is over een gebied van 25 km². Het verschil in de berekeningen van SSLU en de gemeente lag aan de verschillende wijze waarop met dit getal werd omgegaan. De gemeente liet hier een meer gedetailleerde formule op los.

Hoewel dit een zaak blijft van experts en de commissie vooral uit leken bestaat hebben de raadsleden enigszins inzicht gekregen in de wijze waarop met de cijfers werd omgegaan. In de aansluitende commissievergadering was er voor de verschillende partijen kort de gelegenheid om aan te geven of ze genoegen namen met de wijze waarop de gemeente tot haar rapportages over luchtverontreiniging kwam. Alleen GroenLinks bleef sceptisch over deze rapportage.

« Terug

Reacties op 'Misverstanden uit de lucht?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.