Raad bewaakt financiële grens Muziekpaleis stevig

vrijdag 07 oktober 2005 00:23

De fracties in de gemeenteraad blijven er streng op toezien dat het Muziekpaleis, de samenvoeging van Muziekcentrum Vredenburg, Tivoli en de SJU, niet meer gaat kosten dan is afgesproken. Dat bleek uit de veradering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling van 27 september.

De fracties in de gemeenteraad blijven er streng op toezien dat het Muziekpaleis, de samenvoeging van Muziekcentrum Vredenburg, Tivoli en de SJU, niet meer gaat kosten dan is afgesproken. Dat bleek uit de veradering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling van 27 september.

Vorig jaar sprak de raad uit dat er maximaal 90,5 miljoen euro voor het Muziekpaleis beschikbaar is. In een kostenoverzicht dat het college afgelopen zomer presenteerde, bleken de kosten echter 5 miljoen hoger te liggen.

De ChristenUnie-fractie herinnerde het college fijntjes aan de motie en spoorde het college aan om de motie na te leven. De meeste fracties sloten zich hierbij aan. Samen met GroenLinks beklaagde de fractie zich tevens over de gebrekkige financiële onderbouwing van de plannen. Kosten en opbrengsten zijn in een eenvoudige tabel opgenomen, zonder een heldere toelichting op de cijfers. De ChristenUnie vind het van groot belang dat de raad in staat is om de gepresenteerde gegevens te controleren. Dit tot groot ongenoegen van Leefbaar Utrecht, die sneerde dat de ChristenUnie niet zo moesten zeuren het vertrouwen uitsprak dat de wethouders zoals altijd hun best zouden doen...

De fractie gaf ook aan zich zorgen te maken over de ontwikkeling van de tarieven, aangezien de huur die het Muziekpaleis moet betalen maar liefst 8 miljoen hoger is geraamd dan vorig jaar. De wethouder stelde op dit punt gerust: van een tariefsverhoging is geen sprake, maar het hogere huurbudget is mogelijk door een efficiëntere werkwijze en ruimtelijke inrichting.

« Terug

Reacties op 'Raad bewaakt financiële grens Muziekpaleis stevig'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.