Schriftelijke vragen 103: koopzondagen en goedmakertje, referendum krachteloos?

donderdag 06 oktober 2005 12:15

Op 5 oktober nam de ChristenUnie kennis van het voornemen van het College om winkels aan de woonboulevard te compenseren voor de werkzaamheden aan de Europalaan. Compensatie vindt plaats door de verlening van een vergunning voor het houden van 4 extra koopzondagen. Die handelswijze heeft De ChristenUnie zeer bevreemd.

2005 SCHRIFTELIJKE VRAGEN

103 de heer drs. W.G. Rietkerk

(ingekomen 5 oktober 2005)

Koopzondagen een goedmakertje, referendum krachteloos?

Deze morgen nam de ChristenUnie kennis van het voornemen van het College om winkels aan de woonboulevard te compenseren voor de werkzaamheden aan de Europalaan. Compensatie vindt plaats door de verlening van een vergunning voor het houden van 4 extra koopzondagen. Die handelswijze heeft De ChristenUnie zeer bevreemd.

Op 1 juni is in Utrecht het referendum gehouden over het openen van de winkels op zondag. De uitslag was duidelijk: meer dan zestig procent stemde tegen. Het college heeft het houden van zo'n referendum benoemd als een van de punten waarvoor ze zich gedurende haar periode sterk voor zou maken. Bovendien heeft ze bij eerdere schriftelijke vragen van de ChristenUnie helder gesteld de uitslag van het referendum volledig serieus te nemen.

Al eerder is door verschillende politieke partijen de vinger gelegd bij de handhaving van de vergunningen voor de openstelling van winkels. Het College heeft toen betoogd dat voor veel winkels uitzonderingsregels gelden en dat handhaving daarom niet eenvoudig is. Nu voegt het College er zelf nog enkele regels aan toe. De gedachte om een vergunning een compensatie te laten zijn voor schade geleden door onderhoud aan de publieke ruimte is voor de ChristenUnie een geheel nieuwe.

Dit alles overziend heeft de ChristenUnie meerdere vragen:

1. Bent u het nog steeds met ons eens dat de Utrechtse bevolking een duidelijke visie heeft gegeven op de openingstijden van winkels op zondag?

2. Klopt het dat er vier extra koopzondagen op de woonboulevard mogen worden gehouden en dat deze vergunning verstrekt is als compensatie voor werkzaamheden aan de Europalaan?

3. Zo ja, hoe gaat het college voortaan andere bedrijven compenseren die getroffen worden door werkzaamheden?

4. Zo ja, gaat het college ook burgers die last hebben van de werkzaamheden compenseren met dit soort cadeautjes? Waar moeten we dan aan denken?

5. Geeft de huidige handelswijze niet nog meer overlast voor alle andere betrokkenen? Welke gevolgen heeft dit voor de luchtvervuiling, nu er op alle dagen volop verkeer zal zijn in dit gebied?

6. Hoeveel winkels zijn er nog gesloten op zondag?

7. Welke waarde hecht het college aan het referendum en hoe laat ze dat merken in haar handelen? Waarom heeft het college referenda gehouden ?

« Terug

Reacties op 'Schriftelijke vragen 103: koopzondagen en goedmakertje, referendum krachteloos?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.