Opvanglocaties asielzoekers

Foto bij gesprek opvanglocaties.jpgmaandag 14 oktober 2019 13:30

Op dinsdag 8 oktober organiseerde wethouder Maarten van Ooijen een bijeenkomst om te praten over mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers. We gingen met inwoners in gesprek over de vraag hoe mogelijke opvanglocaties eruit zouden moeten zien. Ook asielzoekers die in de opvanglocaties hebben gewoond konden hun mening geven.

Hieronder is een mooie plaat te zien die naar aanleiding van een gesprek met een asielzoeker gemaakt is. Hierin staan onder andere de volgende aanbevelingen:
  • AZC midden in de samenleving
  • Gericht op mogelijkheden om mensen te ontmoeten
  • Vanaf de eerste maand lessen om talenten te benutten

Het organiseren van een asiellocatie is een moeilijke puzzel die de gemeente samen moet leggen met het COA. Op de bijeenkomst werd duidelijk wat de kaders zijn voor asielopvang, dit werd toegelicht door verschillende spreadsheet die in de ruimte aangeplakt waren.
 
De input uit de bijeenkomst wordt gebruikt voor een nieuwe kadernota die het college op gaat stellen voor nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers. Als raad zullen we in de toekomst nog vergaderen over deze kadernota. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er genoeg aandacht is voor een prettige en veilige leefomgeving in opvanglocaties en dat we inzetten op activering in en met de buurt!

« Terug