Begroting 2020

CU Utrecht Jan Wijmengamaandag 07 oktober 2019 11:13

Het is alweer najaar en dat betekent dat we binnenkort de gemeentelijke begroting voor 2020 gaan vaststellen in de gemeenteraad. U heeft wellicht al in de krant of op nieuwssites gelezen dat bij veel gemeenten het budget onder druk staat.

Door toegenomen zorgkosten, zoals bij de jeugdzorg, en achterblijvende bijdragen van de Rijksoverheid is ook de Utrechtse schatkist minder gevuld dan gedacht. We trekken hier samen op met de Tweede Kamerfractie zodat tekorten die ontstaan door landelijk beleid zoveel als mogelijk voorkomen worden. Een eerste succesje in deze strijd was de unaniem door de Tweede Kamer aangenomen motie van Gert-Jan Segers en Rob Jetten waarin de regering opgeroepen wordt om grote schommelingen in de gemeentelijke budgetten te voorkomen. We blijven dit in de gaten houden. Naast de begroting zijn we natuurlijk ook met andere zaken bezig. Zo hebben we in september enkele fietsacties gehouden en staat in oktober het thema 'Asiel & Integratie' centraal. 

Jan Wijmenga

« Terug