Maandthema: Asiel & Integratie

Pim.jpgvrijdag 04 oktober 2019 10:21

Elke maand geven wij extra aandacht aan een bepaald thema dat onzes inziens belangrijk is in de stad Utrecht. In oktober is dat Asiel & Integratie. Vanaf het begin van de komst van vluchtelingen wordt er ingezet op integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Ontmoetingen tussen Nederlanders en nieuwkomers zijn waardevol, bijvoorbeeld via gemeenschappelijke maaltijden en taalbuddy-projecten. Deze maand kijken we hoe dit onderwerp leeft en wordt uitgevoerd in de stad.

Als ChristenUnie Utrecht zien we dat het cruciaal is om nieuwkomers te helpen, maar ook dat het belangrijk is om eisen te stellen aan hun participatie in de samenleving. Meedoen moet mogelijk gemaakt worden, maar willen meedoen is ook een eis. De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheden om vluchtelingen te begeleiden bij het inburgeren. We willen natuurlijk niet dat statushouders de bijstand instromen en daar vervolgens niet meer uitkomen. Zij hebben de samenleving namelijk veel te bieden.

Volgend jaar besluiten we als gemeenteraad over een nieuw inburgeringstelsel en de komst van een (kleinschalige) opvang voor minderjarige asielzoekers in de stad. Dit maandthema biedt ons de kans om onze visie hierover verder te verdiepen en concreet te maken. Op 8 oktober praten we over mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers. De volgende onderwerpen komen hier aan bod: omvang van locaties, spreiding door de stad, aanbieden van activiteiten, voorkomen van overlast en welke functies voor de buurt een opvanglocatie kan hebben.

De ChristenUnie Utrecht bezoekt de komende maand verschillende maatschappelijke initiatieven die (vaak op vrijwillige basis) hun bijdrage leveren aan de integratie van nieuwe Utrechters. Wat kunnen wij hiervan leren en hoe kan de gemeente daarin een rol spelen? We proberen ons als fractie in te leven hoe het is om in Utrecht te integreren. Hoe werkt bijvoorbeeld een inburgeringscursus en wat voor vragen worden daarin nu gesteld? Verder doen we mee met het geven van taallessen, wonen we een naturalisatieceremonie bij en praten we met organistaies als bijvoorbeeld het COA en Nidos. Genoeg te doen dus. We hebben er zin in.

Pim Steenbergen

« Terug