Voorstel voor de Programmabegroting 2020

financiënvrijdag 20 september 2019 18:29

Gisteren is het voorstel voor de programmabegroting voor 2020 gepresenteerd door Anke Klein, wethouder van Financiën. Deze programmabegroting geeft een toelichting op de plannen die we in het ambitieuze coalitieakkoord hebben gemaakt, samen met D66 en GroenLinks. Helaas is in deze programmabegroting te zien dat de financiële situatie van de gemeente Utrecht minder goed is dan voorzien.

Dit heeft een aantal oorzaken:

 • Het is veel in het nieuws geweest: veel gemeenten hebben helaas met tekorten te maken. Doordat het rijk minder geld heeft uitgegeven, hebben wij als gemeente minder te besteden
 • Stijgende loonkosten voor de gemeente Utrecht
 • De groei van de stad Utrecht gaat minder hard dan gepland

Het gevolg van deze financiële situatie is dat we als gemeente moeten bezuinigen en de opbrengsten moeten verhogen. Het zijn gelukkig geen grote koerswijzigingen. U kunt denken aan:

 • De gemeente Utrecht zet volop in op slim werken; met technische innovaties en datagedreven werken doen we ons best om het werk makkelijker (en goedkoper) te maken
 • De leerlingbegeleiding in het onderwijs wordt al een paar jaar geheel gefinancierd vanuit het Rijk, de extra financiering vanuit de gemeente wordt stopgezet
 • Het maximale bedrag voor het initiatievenfonds wordt verlaagd van 50.000 euro naar 20.000 euro. Gelukkig blijft er nog 4,35 miljoen euro beschikbaar in dit fonds voor mooie initiatieven
 • Meer mensen maken gebruik van het zwembad, waardoor deze inkomsten anders ingezet kunnen worden

Het zijn niet allemaal fijne maatregelen, maar ze zijn wel noodzakelijk om onze ambitieuze investeringsagenda uit te kunnen voeren. Het goede nieuws is dat er niet bezuinigd hoeft te worden op investeringen die voortvloeien uit onze ambities. De investeringen die we doorzetten zijn bijvoorbeeld:

 • Renovatie van 1650 woningen en de bouw van 4000 woningen
 • Meer maatwerk om mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen
 • Voetgangers en fietsers krijgen volop groen licht
 • Ontwikkeling van het aantal elektrische laadpalen in de stad (richting een totaal van 1600)
 • Grotere inzet op passende onderwijshuisvesting voor de toekomst

We hebben een sluitende begroting door kritisch naar onze uitgaven te kijken. Desondanks zetten we volop in op investeringen om onze stad toekomstbestendig te maken. Over deze programmabegroting debatteren we op 29, 30 en 31 oktober. Het slotdebat is op 14 november.

« Terug

Reacties op 'Voorstel voor de Programmabegroting 2020'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.