Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota

CU Utrecht-29.jpgvrijdag 12 juli 2019 14:16

Het politieke jaar loopt bijna ten einde. En dat betekent in de politiek dat de voorjaarsnota (voor wie wil weten wat dat is: een tussentijdse update en bestuurlijke doorkijk van het college) besproken wordt in de raad. Het moment om als partij ook zelf aan te geven wat je goed acht voor de mensen, voor de stad. Doordat we in de coalitie zitten zijn natuurlijk ook veel wensen die we als ChristenUnie hebben daarin terecht gekomen en worden nu uitgevoerd.

Maar natuurlijk wil je als partij nog weer even extra benadrukken waar je voor staat, wat jij prioriteit geeft. Voor een gezonde stad, waar mensen gezien worden en van waarde zijn. Concreet? We hebben gepleit voor meer groen, nog betere fietsroutes bij al de werkzaamheden in de stad, voor een betrouwbare en benaderbare gemeente, voor jongeren die niet in beeld zijn (de zogenaamde spookjongeren), en voor extra begeleiding aan mensen voor wie de arbeidsmarkt ver van hen afstaat. Meer kun je lezen in de bijdrage.

Volgende week nog een laatste week met veel vergaderingen en besluiten nemen. En dan reces. We kijken er naar uit...

***

Slotdebat - spreektekst

Voorzitter, het is min of meer een gebruik om aan het begin van dit soort momenten in de gemeenteraad, voorbeelden te geven van de Utrechtse trots. En ondanks het mindere financiële beeld, daar kom ik later op terug, toch even een moment om kort het afgelopen jaar, met z’n successen, te benoemen. 

Dus voorzitter, ik begin, als u mij toestaat met het ZOET. Voor de ChristenUnie was het een jaar waarin we met enige trots kunnen terugblikken op de actieagenda Utrechters schuldenvrij, om mensen eerder en sneller van schulden af te helpen. Het plan tegen eenzaamheid is iets wat de CU al jaren heeft bepleit. De nieuwe huisvestingsverordening, het sportakkoord, eindelijk de komst van de ketenregisseur mensenhandel, maar ook de op maat-begeleiding, aan vrouwen en mannen die nu nog werken op de tippelzone. 

Of voorzitter, wat te denken van De Derde Helft bij sportclub Hercules. Of het plan van huisvesting van de Voedselbanken dat steeds meer gaat landen en uitzicht biedt op een duurzame huisvesting voor de toekomst. 

En voor de ChristenUnie belangrijk dat we bijna raadsbreed vinden dat we in Utrecht voor mensen met nationaliteit onbekend meer willen doen dan dat vinkje in de Basisregistratie Persoonsgegevens. Voorzitter, voordat het helemaal MIERZOET wordt rond ik graag af met een motie. Een slimme motie, vindt de CU. Over slim groen melden. Er zijn namelijk nog veel wijken die veel groen kunnen gebruiken. Omdat het goed voor een mens is, en nog meer omdat het een belangrijke rol in de waterberging speelt. Én we in Utrecht een Slim Melden-app hebben. En daarom dienen we de volgende motie in:  

Motie: Slim groen melden

Voorzitter, Er zijn ook nog vraagstukken in de stad, die al best goed gaan. Naar analogie van het liedje: We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Niet ZOET maar ook niet ZUUR, en evenmin zout of bitter. Zaken waar we wel aandacht voor vragen. Het Klantcontactcentrum bijvoorbeeld. Goed dat er hierin geïnvesteerd wordt. Wel horen wij van inwoners van deze stad dat hun meldingen niet altijd goed hun weg vinden binnen de gemeentelijke organisatie. Ambtenaren bevestigen dit ook. Dat het zaaksysteem momenteel niet goed op orde is en dat dit nog een jaar kan duren. Dat is echt te lang, voorzitter. Tegelijkertijd moet er ook in nieuwe dienstverleningskanalen geïnvesteerd worden. Maar voorzitter, ons inziens kun je niet goed ontsluiten zonder goed aan te sluiten. Kan de wethouder toezeggen de ontwikkeling van dit zaaksysteem hoogste prioriteit te geven? En welke concrete acties hierop kan zij toezeggen? Mogelijk dienen we nog een motie in, in de tweede termijn. 

Voorzitter, een bijdrage van de CU zonder de fiets te hebben genoemd... Dat kan niet. Dus hier komt het. In Utrecht vinden op grote schaal werkzaamheden plaats, er wordt hard aan onze infrastructuur gewerkt. En dat is goed. Maar helaas… Bij het uitzetten van omleidingsroutes hebben actieve vervoerswijzen zoals lopen en fietsen nu vaak geen prioriteit. En daarom dien ik graag de volgende motie in: 

Motie: Utrecht Fietsstad, ook bij werkzaamheden

 

Voorzitter, Nog even terug naar die nieuwe wijken… Na navraag bij ambtenaren  en ook besproken in de commissie blijkt dat er nog veel wijken worden opgeleverd waarin het vergroenen achteraf plaatsvindt. We kennen allemaal Rotsoord… of Rotsig oord… Ja, dat zeg ik in de wetenschap dat bij de ChristenUnie het adagium, een wijs man bouwde zijn huis op de rots, een welhaast rotsvast inzicht is. Maar dan toch: Het gaat nog wel eens vaker mis, omdat achteraf vergroenen gecompliceerd kan zijn, onder meer door het ondergrondse kabel- of leidingwerk. En daarom dienen we de volgende motie in (die ik eerst wilde noemen: en hij zag dat het groen was), maar goed de titel is toch wat saaier geworden ;-): 

Motie: Groen – van Bijzaak naar standaard werkwijze. 

En dan voorzitter, de werkbeweging. Goed dat het college investeert, in mensen omdat de arbeidsmarkt te ver van hen afstaat. Want we geloven dat er voor iedereen op de arbeidsmarkt (of soms als vrijwilliger) een plek zou moeten of kunnen zijn. En we zijn dus blij dat er al 1 miljoen euro dit jaar wordt geïnvesteerd. Maar daar moeten we dan snel op inzetten, wat ons betreft niet wachten, want wachten dat kost geld. We moeten inzetten op die werkmatcher die op maat kan begeleiden, die motiveert, en die volhoudt, die ondanks de jungle van regels, er is om deze mensen er doorheen te loodsen. En daarom dienen we de volgende motie in: 

Motie: Zet snel in op die sensitieve werkmatcher

Voorzitter, Die huisvesting van scholen, dat popt toch met grote regelmaat op in de raad. Soms gaat het goed, maar evenzo zit het wel eens muurvast. De wensen van scholen zijn begrijpelijkerwijs groot, want met mooie moderne gasloze schoolgebouwen met hippe leerpleinen en groene schoolpleinen, daarmee win je ook de strijd om de ouders. Maar niet alles kan. En met het oog op de toekomst waarin de stad groeit en dus scholen ook groeien, uitbreiden, of ergens nieuw willen starten, moeten we goede afspraken maken, over wat kan, en wat niet. En daarom dienen we de volgende motie in: 

Motie: Breng schot in de zaak in huisvesting van scholen 

Maar voorzitter, En dan nu de zure zaken… De echte zure appel is toch wel, een bittere pil, het financiële beeld dit jaar. De Rijksoverheid geeft minder geld uit dan begroot, waardoor wij als gemeente ook minder geld ontvangen. En dat voelt niet goed, zeer zuur zelfs. Daarom hebben we, samen met GroenLinks de motie ingediend, waarbij we pleiten om de trap-op-trap-af methode te vereenvoudigen, door deze alleen op begrotingsbasis toe te passen en niet op basis van de uitgaven zoals nu het geval is. We hebben in de VJN gezien dat we tot nu toe de eindjes goed aan elkaar kunnen knopen als stad, maar ook dat er voor de toekomst tekorten in zicht zijn. 

Daar hebben we bij de algemene beschouwingen al het nodige over gezegd en ook de ChristenUnie ziet graag snel een overzicht van de maatregelen die het college in beeld heeft om de taakstelling van 13 miljoen in te vullen.

Voorzitter, het financiële vooruitzicht is dan wat donker, maar er zijn altijd nog zaken die we als CU eigenlijk veel zuurder vinden. Jongeren die niet in beeld zijn bijvoorbeeld. Die geen onderwijs volgen of hebben gevolgd, geen startkwalificatie hebben, geen arbeidsverleden en gewoon thuis zitten. Of van flex- naar flexbaantje hoppen. Wat zou het nu mooi zijn als in het kader van de de MBO-actieagenda, er nu juist ingezet wordt, om deze groep erbij te krijgen en te houden. Zou de wethouder kunnen toezeggen om binnen de actieagenda MBO de toeleiding en begeleiding van deze jongeren buiten beeld, een belangrijk onderdeel te laten zijn van de MBO-agenda? Eventueel hebben we een motie achter de hand voor de tweede termijn. 

Zuur is het ook als je in onze prachtige stad woont maar niet optimaal mee kunt doen omdat je niet mobiel bent. Voorzitter, als je niet beschikt over een vorm van vervoer worden voorzieningen, werk en sociale contacten letterlijk onbereikbaar. Dit vergroot de kans op sociale uitsluiting en eenzaamheid. Voor de CU onacceptabel. De ChristenUnie ziet het begrip vervoersarmoede graag terugkomen in het mobiliteitsbeleid. Daarom dienen we de volgende motie in:

Motie: Vervoersarmoede

Voorzitter, de laatste motie voor nu, een motie met een zoet smaakje, maar helaas is de nasmaak voor de stad zuur. Rommel in de wijken, overlast door hangjongeren, de gezondheidsrisico’s die we niet moeten onderschatten en veiligheidsrisico’s door deelname in het verkeer. En dan doel ik op lachgas. Het onschuldige is er wat ons betreft wel vanaf. En is er landelijke aanpak nodig om de lokale problematiek aan te pakken. En daarom dienen we de volgende motie in: 

Motie: ‘Lachgas – lokale problematiek vraagt landelijke aanpak’. 

Voorzitter, We hebben veel ambities. Wij als fractie, wij als raad, met het college. We hebben ambitie om deze stad mooier te maken, vrolijker, een stad waarin mensen niet langs elkaar leven maar samenleven. Ik hoop dat wat we vandaag besluiten daaraan bijdraagt. En dat bij alles wat we doen, we steeds die ambitie voor ogen houden.

 

« Terug

Reacties op 'Zuur en zoet: het slotdebat over de voorjaarsnota'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.