Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn

Fiesten incl OV Fietswoensdag 26 juni 2019 15:14

Tijdens de raadscommissie van 7 maart 2019 is gesproken over Mobility as a Service (MaaS). Bij het bespreken van alle regels rondom de parkeernormen voor fietsen en auto's kwam namelijk de mogelijkheid aan de orde om de parkeernorm te verlangen, wanneer deelauto’s worden gecombineerd met extra fietsparkeerplekken en MaaS-maatregelen. Naar aanleiding hiervan heeft de ChristenUnie vragen gesteld aan de wethouder. 

Want: wat zijn de eisen aan de MaaS-oplossing om in aanmerking te komen voor een lagere parkeernorm? En zijn er al voorbeelden waar zo’n oplossing ervoor heeft gezorgd dat er minder parkeerplekken gerealiseerd hoeven te worden?  
In het debat kwam ook de MaaS-proef in Leidsche Rijn ter sprake. In de brief van het college van 5 juni is hier verdere informatie over gegeven. De ChristenUnie ziet mogelijkheden om MaaS ook in te zetten om vervoer toegankelijk te maken voor mensen die niet over eigen vervoersmiddelen beschikken. Het kan een bijdrage leveren in de strijd tegen "vervoersarmoede". De ChristenUnie graag dat dit meegenomen wordt in de proef.

Onzichtbare file

Daarom heeft de fractie ook vragen gesteld over de manier waarop mensen met een kleine beurs worden meegenomen in de proef in Leidsche Rijn. Ook wil de fractie weten hoe MaaS een oplossing kan bieden voor vervoersarmoede. Fractiemedewerker Rik van der Graaf: "De 'onzichtbare file' is de wachtrij van mensen die zich wel willen verplaatsen maar dit niet kunnen. Hierdoor ervaren zij een zekere mate van vervoersarmoede. Doordat zij niet beschikken over verplaatsingsmogelijkheden kunnen ze niet deelnemen aan de 'normale' activiteiten van het leven zoals boodschappen doen, het volgen van onderwijs, werken, sociale activiteiten en zijn voorzieningen soms onbereikbaar. Dit kan grote sociale gevolgen hebben zoals uitsluiting en eenzaamheid."
De ChristenUnie zou dus graag meer aandacht zien voor deze sociale component van mobiliteit. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen gebruik kan maken van mobiliteit en iedereen zich kan verplaatsen en daardoor dus kan meedoen. Volgens ons heeft iedereen immers het recht zich te kunnen verplaatsen! De eerste stappen zijn hierin zeker gezet. Afgelopen jaar nam de raad de CU-motie over de fietsenbank aan. Daarin wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om fietsen beschikbaar te stellen voor mensen die het zelf niet kunnen betalen. Mobility as a Service en deelmobiliteit bieden volgens de ChristenUnie nieuwe kansen om ook deze onzichtbare file te bestrijden.’ 

De vragen en de reactie van de wethouder vind je hier terug. De wethouder gaf aan dat hoewel de rol van MaaS voor de kleine beurs nog geen onderzoeksvraag in de pilot heeft, ze wel bereid is om t.z.t. met de betrokken partijen in gesprek te gaan om dit te onderzoeken.

« Terug

Reacties op 'Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.