Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019

Rachel raadzaaldonderdag 20 juni 2019 12:26

Elk jaar bespreekt de gemeenteraad tijdens de Voorjaarsnota het financiele plaatje van de gemeente. Vandaag trapte de raad af met de algemene beschouwingen, het moment waarop elke fractie haar kijk op de stad en op de gemeente verwoordt. In de komende weken bespreken we in de commissie de Voorjaarsnota, en op 11 juli zal de raadsvergadering over de Voorjaarsnota plaatsvinden.

Voorzitter, 

De eerste echte Voorjaarsnota van dit college. Hoe zou onze fractie deze willen typeren? Geen spannende experimenten, of gewaagde investeringen… Een voorjaarsnota waarin we niet hemelhoog zullen juichen over uitzonderlijk veel financiële ruimte, een voorjaarsnota dus met beide benen op de grond. Gelukkig dient dit debat ook om als partij te benadrukken wat wij goed achten voor de stad. En dat zullen we dan ook doen. 

Voorzitter, onze stad wordt voller. Maar voor het menselijk welbevinden zijn groen, rust en stilte essentieel. De ChristenUnie wil dan ook een lans breken voor rust en bezinning. Let wel: wij pleiten er niet per se voor dat iedereen op retraite moet of en masse de camino moet gaan lopen naar Santiago de Compostela (laat u overigens ook niet tegenhouden dat een keer te doen), we bedoelen te zeggen: we zullen ook in de Utrechtse politiek ons steeds moeten bezinnen op de vraag hoe de stad zich ontwikkelt en hoe daar binnen ook ruimte is om af en toe eens even stil te staan. Neem nu Zuilen, daar is een buurtklooster in aanbouw, in de voormalige Bethelkerk. Wat ons betreft komen er veel meer van dit soort plekken in de stad! Als ChristenUnie hebben we er echt geen probleem mee als dat een kleine kathedraal zou zijn, als pleisterplaats bijvoorbeeld midden in de nieuw te bouwen Merwedekanaalzone… Waar duurzaam wonen, leven, vieren, je talenten voor de buurt inzetten centraal staan. En voor wie dit allemaal net iets te veel van het goede is: je kunt in het buurtklooster Zuilen ook gewoon bier kopen: Buurtkloosterbloesemblond.

Voorzitter, noodzaak dus om in de bouwdrukte te blijven benadrukken dat er plekken moeten blijven voor rust, groen en stilte! Concreet: de omgevingsvisie binnenstad komt eraan. Zou het niet wenselijk zijn dat rust en stilte ook als pijlers opgenomen worden binnen deze visie? Of een ander idee. Het Tuiny forest. Een inheems bos op tuinformaat dat natuurorganisaties nu als pakket aanbieden.Binnen een halve dag leg je daarmee een inheems microbos van 6 m2 aan. Wat nu als je geen tuin hebt? Zou dit ook aangevraagd kunnen worden voor dat stenen uitzicht vanuit je flat? Een punt waar we op terugkomen in de commissie. 

En hoe zouden we rust nog meer kunnen stimuleren? De regulerende activiteiten rond evenementen nemen toe en worden complexer en urgenter. Tegelijk wordt het steeds lastiger om vergunningen tijdig af te geven. Onze fractie heeft daar deze week vragen over gesteld. We zijn in elk geval blij dat in de Voorjaarsnota gekozen wordt voor meer handhaving, maar zou het niet beter zijn als we wat vaker nee zeggen tegen de roep om meer evenementen? De weerstand in de stad tegen festivals en evenementen neemt toe. Die roep uit de stad kunnen we niet negeren. Als we Utrecht samen maken, dan ook samen met mensen die níet altijd een feestje willen of niet willen dat de stad een vuilnisbelt wordt. 

Voorzitter, het onderwijs, het MBO

Ruim 40% van onze beroepsbevolking heeft een mbo-diploma. Het is dus maar goed dat er meer podium komt voor het Utrechts MBO. Maar dan maar gelijk de realiteit… Sommige opleidingen moeten we o.i. maar van dat podium kieperen. Het kan toch niet zo zijn dat er nog steeds opleidingen zijn die opleiden tot de bijstand. Wat ons betreft alleen opleidingen in de spotlights die leiden tot betere aansluiting met de bedrijven in de regio en leiden tot banengroei voor deze jongeren. 

Voorzitter, een andere realiteit binnen het MBO is de schrikbarend hoge uitval van studenten binnen niveau 1 en 2 opleidingen, vooral in het eerste en tweede jaar. Met als gevolg dat er spookjongeren zijn in de stad die geen opleiding doen, geen baan hebben en geen aanspraak doen op een uitkering. Die dus gewoon niet zichtbaar zijn. Als ChristenUnie zijn we niet voor klonen, maar eigenlijk willen we meer Yakups, een jobcoach van de gemeente die onophoudelijk de Focusaanpak om spookjongeren op te sporen met verve uitvoert. 

Voorzitter, van onderwijs naar werkbeweging

Practice what you preach. We hebben als ChristenUnie fractie afgelopen september de stoute schoenen aangetrokken en zelf iemand een werkervaringsplek aangeboden als opstap naar werk. Zo vertelde ze na een paar maanden: ik ga weer ervaren dat ik van waarde kan zijn, dat ik ergens onderdeel van ben. Eerlijk gezegd? Voor ons als fractie is het veel verrijkender dan ik van tevoren had gedacht. En dit is wel de grootste reden waarom wij als fractie deze prioriteit, investeren in mensen om hen weer op de arbeidsmarkt te krijgen, zo hardgrondig kunnen onderschrijven.  

Voorzitter, maar dan toch hier ook wat realiteitszin. Een grote reden waarom mensen niet blijvend aan een baan komen heeft in veel gevallen ook met laaggeletterdheid te maken, zeker de groep in arrangement 3 en 4. Vandaag zag ik dat het meerjarenplan (digi)Taal is verstuurd. We gaan het bestuderen! En we hopen dat er genoeg focus is aangebracht ter bevordering van taal bij de groepen die moeizaam uit de bijstand komen. We komen erop terug. 

Voorzitter, de ChristenUnie wil een stem geven voor mensen die dat zelf niet goed kunnen. Nou hierbij dan een onverwachte stem… voor de gemeente zelf…

Onze fractie zou graag zien dat de gemeente als overheid ook voldoende investeert in zichzelf. Uit de VJN blijkt dat het ’piept en kraakt’ en dat zowel bij de wijkbureaus als bij de andere afdelingen de capaciteit van de organisatie aardig opgerekt is. Zoals bij de afdeling die uitvoering geeft aan de Conversieregeling Erfpacht. Of de afdeling vergunningverlening. Onze fractie vindt dat zorgelijk. En dan is natuurlijk gelijk de vraag die in deze voorjaarsnota boven de partijen hangt: kan de voorgestelde ’kaasschaaf’ (overal 1% af) eigenlijk wel? Is het niet beter eerlijker keuzes te maken en bepaalde diensten te ontzien? We hopen dat mensen vertrouwen in de overheid hebben, maar dan moeten we ook ervoor zorgen dat er voldoende mensen zijn om alle ambities die we hebben uit te kunnen voeren. 

Natuurlijk wil de ChristenUnie deze bijdrage niet afsluiten zonder het woord fiets te hebben genoemd. Utrecht is de fietsstad en moet dat blijven. Maar er is nog een component van mobiliteit: de “onzichtbare file”, de wachtrij van mensen die zich wel willen verplaatsen maar dit niet kunnen en hierdoor vervoersarmoede en eenzaamheid ervaren. Volgens ons heeft iedereen het recht zich te kunnen verplaatsen! De eerste stappen zijn hierin zeker gezet, afgelopen jaar nam de raad de motie over de fietsenbank aan waarmee wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om fietsen beschikbaar te stellen voor mensen die het zelf niet kunnen betalen. Mobility as a Service en deelmobiliteit bieden volgens de ChristenUnie nieuwe kansen om ook deze onzichtbare file te bestrijden. Laten we ons het komende jaar daar meer op focussen. We zien dat de provinciale coalitie aanstuurt op een proef met gratis openbaar vervoer. Wat zou het mooi zijn als Utrecht daarbij ook proeftuin kan zijn. 

En dan nog een realitycheck aan het eind… Waar komen we in de commissie nog zeker op terug?

  1. Hoe staat het met de aanpak vanuit de gemeente tegen mensenhandel? 
  2. Het probleem van de onderwijshuisvesting. Of die van de Voedselbanken. Er komt een plan, er is gesproken en het gaat gebeuren. Maar wanneer, wat en hoe?

Veel zegen, wijsheid, politieke moed, maar ook rust en bezinning voor dit college het komende politieke jaar. 

Benieuwd naar de Voorjaarsnota? Hier vind je de digitale tekst.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.