Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering

RachelStreeflanddonderdag 13 juni 2019 15:04

Afgelopen week is het nieuwe voorstel over het Nieuwe Zandpad van het college naar buiten gekomen. Het Nieuwe Zandpad is de locatie waarover de gemeenteraad in 2015 bij grote meerderheid heeft besloten dat daar weer raamprostitutie gerealiseerd gaat worden (alleen CDA en ChristenUnie tegen). Een paar jaar daarvoor, in 2013, is de raamprostitutie aan het Zandpad gesloten wegens ernstige verdenkingen van mensenhandel en uitbuiting. Om dezelfde redenen zijn later ook de ramen aan de Hardebollenstraat gesloten. Voor de helderheid: de ChristenUnie is altijd tegen het voorstel van het realiseren van het Nieuwe Zandpad geweest. We hebben als ChristenUnie grote moeite met het idee dat ‘reguleren’ van prostitutie per definitie betekent dat het veilig en vrijwillig is.

Toen wij als CU, na de laatste succesvol verlopen gemeenteraadsverkiezingen aan de onderhandeltafel kwamen, kwam ook het onderwerp prostitutie op tafel. We hebben daar uitvoerig en stevig over gesproken. Kun je meedoen in het besturen van een stad, ook op zo’n onderwerp waar we als ChristenUnie echt anders over denken en andere overtuigingen hebben? Die ingaan tegen gevoel van rechtvaardigheid en waardigheid van deze vrouwen en mannen die daar werkzaam zijn? 

De vragen reiken aan fundamentele kwesties over politieke verantwoordelijkheid. Als uitgangspunt hanteer ik daarbij, in aansluiting op Gert-Jan Segers, de kernwaarden hoopvol en realistisch. Hoopvol door – waar het ook maar kan – de besluiten een goede koers te geven. Maar ook realistisch over onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Dan blijkt dat politieke verantwoordelijkheid en harde politieke compromissen dicht bij elkaar liggen. Politieke verantwoordelijkheid is vuile handen maken. Meedragen en verdragen… En kunnen uitleggen, hoe ingewikkeld dat soms ook is. 

We hebben in het coalitieakkoord afgesproken de tippelzone aan de Europalaan uiterlijk 1 juli 2021 te sluiten. En dat er voor de sekswerkers uitstapprogramma’s en begeleiding beschikbaar zijn gericht op opleiding, werk en financiële zelfstandigheid en onafhankelijkheid van sekswerkers. We hebben afgesproken dat we alleen akkoord kunnen gaan met een voorstel voor het Nieuwe Zandpad als daarin harde eisen opgenomen zijn voor een schone, veilige en transparante werk- en leefomgeving. En er alles aan gedaan wordt om mensenhandel tegen te gaan. 

Het voorstel voor het Nieuwe Zandpad dat nu aan de raad verstuurd is, is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek waarin veel partijen en betrokkenen zijn gesproken. De vraag was steeds op welke wijze een nieuw Zandpad schoon, veilig en transparant kan zijn. De ChristenUnie ziet dat dit voorstel daarvoor meer voorwaarden stelt dan vorige plannen. Dat is positief. Voor ons is het uitermate belangrijk dat er intensieve aanwezigheid van toezicht en handhaving is. Dat er ingezet wordt op goede hulpverlening en versterken van de eigen positie van sekswerkers: ze moeten kunnen stoppen als ze maar even de mogelijkheid zien. In het voorstel is opgenomen dat er een vertrouwenspersoon aanwezig is en zijn er uitstapprogramma’s beschikbaar voor wie de sector wil verlaten. Ook is een groot verschil dat er maar 96 ruimten worden gebouwd in plaats van de 162 die eerder gepland waren. Een uitbreiding naar maximaal 128 zal pas plaatsvinden na een grondige evaluatie. We zetten extra in op omgevingsbeheer om overlast tegen te gaan en omwonenden worden betrokken in de beheergroep. 

Voor de ChristenUnie blijft het dossier prostitutie ingewikkeld en we hadden liever een andere politieke realiteit gehad. We laveren tussen praktische verbeteringen in het voorstel en de harde politieke realiteit. Andere partijen in de raad, waaronder ook onze partners in de coalitie, hebben een ander perspectief op sekswerk dan wij. Toch zijn we, in goed overleg en met veel respect naar elkaar toe, op dit voorstel uitgekomen. 

Betekent dit voorstel dat we anders zijn gaan denken over prostitutie? Nee, net als in Rotterdam en Arnhem willen wij in Utrecht naar de nuloptie: geen raamprostitutie in de stad. Zo stond het in ons verkiezingsprogramma en zo staat het gegrift in onze gedachten. Maar zonder de politieke mogelijkheden daartoe, blijven we aandringen en blijven we alert op stappen in de goede richting. Dat de werkomstandigheden van sekswerkers zo schoon, veilig mogelijk zijn, dat deze werkomgeving niet schimmig is maar transparant en dat er hulp en begeleiding aanwezig en beschikbaar is. Dat we alles doen om misstanden uit te bannen. En dit alles in een omgeving die niet leidt tot overlast en problemen. Waarom? Omdat ons hart klopt voor mensen in nood.

Mocht u vragen, gedachten of gevoelens hebben bij wat ik hier schrijf, neem vooral contact op. We willen daarover graag met u in gesprek. 

Zegen en hartelijke groet, 

Rachel Streefland

« Terug

Reacties op 'Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.