CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark

Daalseparkmaandag 13 mei 2019 17:23

Afgelopen donderdag vergaderde de raad over het gebied rond de Daalsetunnel. De gemeente wil dit gebied opnieuw inrichten. Daar worden waarschijnlijk nieuwe woningen gebouwd. In 2011 besloot de gemeenteraad namelijk dat dit park deels bebouwd moet worden. Ook in de omgeving verandert er nog het nodige. Er loopt nog een studie voor de aanpak van de Amsterdamsestraatweg, er is nog steeds de ambitie om de Votulastroute aan te pakken en ook bij de Mariabrug is er nog discussie over ‘de knip of knijp’.

De ChristenUnie wil graag dat het Daalsepark zo groen mogelijk blijft en dat er nu geen besluit wordt genomen over bebouwing als er nog veel onduidelijkheid is over het verkeer. Zijn alle wegen nog nodig, en zou het park groter kunnen als er minder verkeer door de Daalsetunnel gaat rijden?

Raadslid Jan Wijmenga vroeg het college naar de volgorde waarin besluiten worden genomen. De ChristenUnie vind het beter om eerst duidelijkheid te krijgen over de verkeershoeveelheden die door de Daalsetunnel gaan rijden, zodat die informatie ook gebruikt kan worden om te bepalen of bebouwing verder naar voren kan komen?

Jan Wijmenga: "Ik hoor graag een duidelijke toezegging van de wethouder dat we eerst een besluit nemen over de verkeersafwikkeling op de Amsterdamsestraatweg en over de Daalsetunnel – en pas daarna over de invullen van het Daalsepark." Wijmenga diende hierover een motie in en ook andere partijen zoals GroenLinks, het CDA en de SP steunden de motie. De wethouder nam de motie over. 

Het AD deed verslag van de vergadering. 

« Terug

Reacties op 'CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.