Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning

Boks - jong en oudvrijdag 14 december 2018 13:40

CU-wethouder Maarten van Ooijen presenteerde afgelopen week nieuwe maatregelen om mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen. De ChristenUnie wil vrijwilligers, en daarmee ook mantelzorgers, ondersteunen, waarderen en belonen. Daarom zijn we blij met deze ondersteuning voor (overbelaste) mantelzorgers.

In het verkiezingsprogramma vroegen we om meer aandacht voor mantelzorgers, met als een van de concrete maatregelen: ‘De gemeente zorgt voor goede begeleiding en biedt vormen van respijtzorg aan.’ In het voorstel van wethouder Van Ooijen biedt de gemeente onder andere een strippenkaart voor respijtzorg aan om mantelzorg te ontlasten. 

Jonge mantelzorgers

Voor jonge mantelzorgers vroegen we ook aandacht in ons verkiezingsprogramma: ‘Jongeren die mantelzorger, zijn worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.’ Ook in de maatregelen van het college speelt deze doelgroep een belangrijke rol. 10% van de kinderen en jongeren in Utrecht groeit op in een situatie waarin zij zorgen voor een gezinslid met een ernstige ziekte, aandoening of beperking. Daarom gaat de gemeente Stichting Handjehelpen ondersteunen, die jonge mantelzorgers koppelt aan jonge ervaringsdeskundigen. 

Ondersteuning

Ook andere projecten krijgen ondersteuning van de gemeente, zoals Steunpunt Mantelzorg, Stichting Boogh en Odensehuis ‘Andante’. Hierbij worden vrijwilligers opgeleid om zorgtaken tijdelijk over te nemen van mantelzorgers. Uit een proef blijkt dat mantelzorgers hier de meeste behoefte aan hebben. 

Rachel Streefland: ‘Het is goed om te merken dat het college deze ondersteuning duidelijk in samenspraak met de mantelzorgers heeft opgezet. We willen als ChristenUnie dat vrijwilligers ondersteund, gewaardeerd en beloond worden. Hun inzet, die zich kenmerkt door veel tijd, inzet en liefde voor die ander, maakt dat we als Utrecht een sociale en betrokken stad zijn. We willen als ChristenUnie dan ook initiatieven ruimhartig steunen met betrokkenheid, geld en inspraak. En we hebben de opdracht om mantelzorgers beter op het netvlies van gemeente te laten komen. Hun, vaak barmhartige en belangeloze inzet, moeten we zien en waarderen’.  

Hier lees je meer over de maatregelen die het college de komende tijd neemt.

« Terug

Reacties op 'Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.