ChristenUnie bevraagt illegale prostutitie door jonge jongens

Beveiligingscamera.jpgmaandag 10 december 2018 15:16

In de krant van 15 nov jl. stond het alarmerende bericht over het bestaan van een illegaal prostitutiebedrijf voor jongens in twee Utrechtse woningen. De bewoners worden ervan verdacht een prostitutiebedrijf en escortservice voor jongens vanaf 18 jaar te runnen en dat is in strijd met de minimumleeftijd van 21 jaar die de gemeente heeft ingesteld voor dit beroep.

Daarnaast blijkt, meldt de Tussenvoorziening, dat er steeds meer jonge jongens in Utrecht in beeld komen die zich laten prostitueren en waarbij sprake is van psychische problemen, verslaving, dakloosheid, schulden en van een licht verstandelijke beperking.

De ChristenUnie stelde daarom de volgende vragen aan de burgemeester: 

  1. Heeft het college deze groeiende groep jonge jongens in Utrecht die zich, vaak onder dwang, laten prostitueren wel voldoende in beeld? 
  2. Wat gaat het college doen om dit groeiende probleem van illegale prostitutie van jongens onder de 21 jaar, zoals ook gesignaleerd door de Tussenvoorziening, scherper in beeld te krijgen en welke mogelijkheden ziet het college hier scherper op te handhaven?  
  3. Beschikken de organisaties die zich bezig houden met handhaving en begeleiding over voldoende capaciteit om deze groep in beeld te krijgen en te begeleiden om uit deze penibele situatie te komen?

De burgemeester gaf aan dat de toename aan meldingen inderdaad bekend is bij het college. Omdat in deze beroepsgroep de aard en de omvang onbekend zijn, is het moelijk in te schatten of er een toename van illegale prostitutie is, of dat er beter gesignaleerd wordt.

Wat betreft de hulpverlening verwees burgemeester Van Zanen naar het coalitieprogramma. Door Pretty Woman en De Tussenvoorziening zijn op dit moment uitstappprogramma's ontwikkeld, waarvan de subsidies binnenkort aflopen. Omdat deze subsidie vervalt, is het goed dat er in het coalitieakkoord geld beschikbaar is gemaakt voor innovatieve uitstapprogramma's.

De burgemeester verwees ook naar het actieplan Aanpak Mensenhandel. Dit wordt in het voorjaar ontwikkeld door de ketenregisseur Aanpak mensenhandel. In samenwerking met partners (zoals scholen, loketmedewerkers en hulpverleners) wordt ook beter in beeld gebracht wat deze doelgroep nodig heeft. Hiermee kunnen misstanden zo vroeg mogelijk worden opgespoord. De burgemeester geeft aan dat hij deze groep blijft volgen om te zien of handhaving en begeleiding steeds voldoende zijn.

Fractievoorzitter Rachel Streefland: "De ChristenUnie heeft in het coalitieakkoord sterk ingezet op de aanpak van mensenhandel. Het is goed om te zien dat de afspraken die zijn gemaakt rondom kwetsbare groepen in de prostutite, nu al ingezet worden." 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie bevraagt illegale prostutitie door jonge jongens'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.