Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?

Babydonderdag 18 oktober 2018 14:40

De laatste jaren is er in Utrecht volop beweging geweest rondom het Nieuwe Inzamelen. In Utrecht wordt er inmiddels aanzienlijk minder restafval opgehaald per bewoner dan in de andere grote steden, en daar zijn wij trots op. Vorige maand kwam de NOS met het nieuws dat er in december 2018 in Weurt een Luierrecyclingfabriek operationeel wordt om op grote schaal luiers e.d. te recyclen.

De gemeente Soest is inmiddels al ver gevorderd in het integreren van het apart inzamelen van luiers. Utrecht is een jonge en groeiende stad. Hier ligt dus een grote kans voor Utrecht om het scheiden van afval verder door te voeren en de hoeveelheid restafval te verminderen. Stichting Luierrecycling Nederland ondersteunt kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen en gemeenten met het integreren van het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal, en biedt logistieke oplossingen zoals containers en inzameldiensten.

In de raadsbrief van 22 december 2017 geeft wethouder Geldof aan dat er in 2018 meer duidelijk zal worden wat het milieurendement van de verschillende initiatieven voor luierrecycling is, hoeveel capaciteit voor luierrecycling beschikbaar is en welke kosten aan luierrecycling verbonden zijn. Uit de laatste nieuwsberichten brief blijkt verder dat de ontwikkelingen op het gebied van luierrecycling wellicht sneller gaan dan de wethouder vorig jaar nog verwachtte.

De ChristenUnie heeft de wethouder daarom gisteren gevraagd naar de kijk van de wethouder op de mogelijkheden om deze afvalstroom apart in te zamelen. Het lijkt bijvoorbeeld logisch om hiermee te beginnen bij kinderdagverblijven en andere logische plaatsen, om de inzameling van de grond te krijgen. 

De wethouder gaf aan hier open voor te staan, maar op dit moment is er geen capaciteit om Utrechtse luiers te verwerken. Er zijn veel gemeentes die mee willen doen. Bij ARN (een recyclingbedrijf dat nu opstart) is er geen plek, maar er zijn ook nieuwe initiatieven. Zo is Amsterdam aan het aansluiten bij P&G, een luierproducent die ook aan recycling wil gaan doen. 
Volgend jaar komt er een nieuwe kadernota Circulaire economie. De wethouder nodigt ons uit om te zijner tijd weer mee te denken over recycling van luiers. 

« Terug

Reacties op 'Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.