Bijdrage ChristenUnie aan debat over coalitieakkoord 2018-2022

Maarten raadzaaldonderdag 07 juni 2018 16:01

Vandaag werd in de Gemeenteraad het coalitieakkoord besproken. Benieuwd naar hoe de fractievoorzitter, Maarten van Ooijen, dit verwoordde? Lees verder!

Voorzitter. Een wijs mens fluisterde mij eens toe: ‘Door een keur van raadgevers komt een volk tot bloei’. Ik vertelde al bij de presentatie, vorige week, dat ik deze wijsheid goed in mijn achterhoofd heb gehouden. En helemaal in lijn met deze visie, hebben wij, GroenLinks, D66 en ChristenUnie, gezocht naar een keurkorps van raadgevers. Vooral in buurten en wijken. En daar – zie daar – was voor het eerst de hand van de ChristenUnie zichtbaar. Niet alleen een breed stadsgesprek, maar ook een buurtgesprek als broodnodige aanvulling van ons denken in participatie. Precies in lijn met ons verkiezingsprogramma waarin de buurt centraal staat. En daarom, op naar Vleuten / De Meern, op naar Overvecht. Het keurkorps werd vervolgens uitgebreid met experts, hoogleraren, deskundigen van allerlei snit.
Voorzitter, belangrijker dan alle tips, zelfs veel belangrijker dan dat, heeft dit keurkorps van raadgevers ons uitgedaagd. Door niet enkel een scala van maatregelen te beschrijven, of een samenvatting van de drie verkiezingsprogramma’s maar om een gezamenlijke visie te beschrijven. Visie voor de toekomst. Visie op groei. Visie voor Utrecht. Die uitdaging is verwoord in dit akkoord, met drie pijlers als een paal boven water:

 • Kies ervoor dat iedereen mee kan komen
 • Kies nu onbetwist voor verduurzaming en groen.
 • Van alle dingen weet je 1 ding zeker: je bent niet alleen.

Ik loop ze kort langs.

 1. Iedereen doet mee

Voorzitter, wat is Utrecht waard als de stad slechts voor enkelen is weggelegd? Een hobby van de elite, van de politieke elite? Daarom vaart deze coalitie scherp aan de wind voor iedereen.
Er komt daarom een miljoenenaanpak voor mensen met problematische schulden en armoede. Voorzitter, ik denk aan die dame die me afgelopen zondag op de schouder tikte en vroeg: ‘en, wat hebben jullie bereikt rond armoede?’ Met enige trots vertelde ik dat we in deze periode maar liefst 4,9 miljoen euro uittrekken. We borgen structureel de huidige aanpak van een half miljoen euro. We geven ruimte aan maatschappelijke initiatieven, 
we zorgen dat mensen die nu buiten de U-pas vallen toegang krijgen tot de pas. We kijken of de hoogte van de inkomenstoeslag volstaat en verhogen meteen de studietoeslag voor studenten met een beperking. Voorzitter, hier klopt ons hart, hier willen wij verschil maken, Juist voor deze dame, die mij op de schouder tikte.
Of neem de zorg. We zetten de groeiende groep ouderen en dementie op de kaart, maar investeren ook in een rookvrije generatie van jongeren. We investeren in een extra hospice, maar ook in de consultatiebureaus en de preventie van jeugdhulp. Waardig ouder worden komt op de kaart te staan, en tegelijkertijd realiseren wij een jongeren-cultuurhuis in Overvecht.
Voorzitter, of neem kwetsbare groepen in de prostitutie. Een van de thema’s waarop dit college de aanpak fors verbetert. 

 • Een ketenregisseur tegen mensenhandel,
 • Trainingen voor loketmedewerkers,
 • Een speciaal programma tegen loverboys in de seksindustrie.

Allemaal vruchten van dit akkoord. We beschermen kwetsbare jongeren, minderjarigen, die met dwang, uitbuiting en handel in de seksindustrie worden geconfronteerd! Een groeiende groep, die extra bescherming verdient. Voor de tippelaars aan de Baan gaan we op zoek naar een goede toekomst. Op maat en voor ieder passend.
Ik kan u dit stellen, als er met dit coalitieprogramma ook maar één persoon uit de handen blijft van mensenhandelaren, van uitbuiting en dwang, dan is op dit punt de inzet van de ChristenUnie al meer dan terugbetaald!

 2.Verduurzaming en groen

Dan ga ik naar mijn tweede deel: Groen, groener, groenst. En kijk wat we hier doen: vijf zeer ambitieuze doelstellingen. Niks geen vaagtaal, maar hard en concreet.

 • Alle energie inkoop verduurzaamd in 2020
 • Op 20 procent van alle daken zonnepanelen in 2025
 • Duurzame stadsverwarming, in 2030
 • 40.000 woningen van het gas af, in 2030
 • En het gemeentelijk vastgoed energie-neutraal in 2040.

Voorzitter, maar groen en duurzaam gebeurt ook in het verkeer. De fietscoalitie is van start. Groen geven aan de fiets. Voorrang geven aan de fiets. Ruimte geven aan de fiets. Straten inrichten volgens de fiets. En waar Mirjam Bikker als fractievoorzitter samen met het CDA in 2006 de eerste stappen zette voor een autovrij Janskerkhof, borduurt deze coalitie nu voort naar de Oudegracht, het volledige Janskerkhof en het Stadhuisplein.

3. Je bent niet alleen

Voorzitter, tenslotte kom ik op mijn derde thema: ‘Je bent niet alleen’. En dat thema wordt zo mooi verwoord in dat liedje van Guus Meeuwis, 
“Je bent niet alleen, je hoeft niet alleen.
En laat ons nooit verleiden tot die waanzin
Of blind zijn voor de wereld om ons heen
Want wij zijn allemaal 
Gelijk gemaakt.” 

Voorzitter, zo is het maar net. Vrijwilligers, werkgevers, professionals, medewerkers, ambtenaren, ondernemers, mantelzorgers. We zijn er met, voor elkaar.
En dat geldt niet in de laatste plaats ook met en in dit hoogste orgaan, de gemeenteraad. “Een keur aan raadgevers brengt een volk tot bloei.” U bent onderdeel van dat keurkorps van raadgevers. Voorzitter, ik kijk uit naar de samenwerking, met u als keurkorps van wijsheid.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage ChristenUnie aan debat over coalitieakkoord 2018-2022'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.