ChristenUnie Utrecht bevraagt problemen bij Vrouwenopvang

Gezinszorgmaandag 28 augustus 2017 16:02

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat Utrechters op een menswaardige manier onderdak kunnen vinden. Nadat de Nationale Ombudsman vlak voor de zomervakantie een rapport publiceerde over Vrouwenopvang, kwam ook de Utrechtse ChristenUniefractie in actie.

Een van de politieke middelen die een fractie in handen heeft is het stellen van schriftelijke vragen. Bij een complex vraagstuk als maatschappelijke opvang past deze vorm goed. Zodoende stelde fractievoorzitter Maarten van Ooijen samen met GroenLinks, D66 en PvdD vragen over de situatie zoals die in Utrecht is. In het rapport van de Ombudsman kwam namelijk naar voren dat de schulden tijdens de opvang alleen maar toenemen, terwijl de administratieve rompslom zorgt voor enorme vertragingen. 

Knelpunten

Van Ooijen ziet drie soorten knelpunten, die tijdens het hele proces voor problemen zorgen: bij de toegang, tijdens het verblijf, en bij de uitstroom. Bij de toegang spelen vragen over toelatingsbeleid een rol - zo worden ongedocumenteerden niet toegelaten en wordt er niet altijd een beschikking afgegeven. Tijdens het verblijf spelen weer heel andere knelpunten mee. De Ombudsman ziet bijvoorbeeld dat gemeenten niet scheutig zijn met het verstrekken van een briefadres, terwijl dat nodig is voor het aanvragen van andere zaken zoals een uitkering en schuldhulpverlening. Als vrouwen eraan toe zijn om de opvang te verlaten, kunnen er nog steeds hindernissen worden opgeworpen, geeft de Ombudsman aan. De uitstroom vertraagd bijvoorbeeld doordat de vrouwen geen urgentieverklaring krijgen en zo onderaan de wachtlijst blijven staan. "En dat terwijl niemand zit te wachten op overvolle opvang en het in het belang van iedereen is dat deze vrouwen zo snel mogelijk weer kunnen meedraaien", geeft Maarten van Ooijen aan. De gemeente reageert binnen zes weken om meer duidelijkheid te geven over de Utrechtse situatie. 

De vragen zoals ze zijn gesteld kun je hier vinden. 

« Terug