Vraag naar jeugdhulp in Utrecht neemt toe

Gezinszorgdinsdag 16 mei 2017 16:09

Sinds ruim een jaar zijn de buurtteams Jeugd en Gezin in Utrecht verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat gaat niet zonder slag of stoot: de gemeente moet met minder geld meer mensen helpen. Uit cijfers blijkt nu dat de groei van de zorgvragers weer is toegenomen. Het gekorte budget moet dus over nog meer mensen verdeeld worden. Volgens de gemeente Utrecht zit daar een goede reden achter: de buurtteams zijn makkelijker te benaderen, waardoor de toeloop groeit en het aantal hulpvragen ook toeneemt.

Tegelijk ziet de gemeente ook dat de bijdrage die vanuit de landelijke overheid toebedeeld wordt aan de Gemeente Utrecht, tekort schiet. Maarten van Ooijen van de ChristenUnie maakt zich daar zorgen over. "Er zijn dus kennelijk veel meer jongeren die zorg nodig hebben dan wij in beeld hadden," zegt Van Ooijen. "Duidelijk is dat dit een grotere druk op de financiële middelen legt dan we hadden voorzien. Belangrijke vraag hierbij is nu: kan dit wel?" De ChristenUnie vindt dat er goed gekeken moet worden naar de vraag of er structureel meer geld beschikbaar moet komen of dat een eenmalige injectie genoeg is.

« Terug