‘Vijf borden spruitjes en één bord zuurkool’

Verkeersplein.jpgzaterdag 25 februari 2017 11:46

In Utrecht wordt veel gebouwd. Gebouwen en huizen schieten als paddenstoelen uit de grond; maar er wordt ook meer asfalt neergelegd. Vorige week stelde de ChristenUnie kritische vragen bij de plannen die in ontwikkeling zijn rond de Noordelijke Randweg Utrecht bij Overvecht.

Op dit moment worden er verschillende scenario’s uitgewerkt; zie hier voor de informatie van de Gemeente Utrecht. De ChristenUnie vindt dat de belangen van de bewoners niet genoeg worden gewaarborgd. CU-raadslid Jolande Uringa: ‘Ik hecht eraan dat we de inwoners geen worst voorhouden. Zij schieten gewoon op gebied van geluid niks op met de huidige varianten.’ En dat terwijl het doel van de plannen ‘het vergroten van leefbaarheid’ zou moeten zijn. 

Kruispunten

In de plannen is tot grote verbazing van Uringa maar één verdiepte kruising te vinden, terwijl er eerder werd gesproken over twee tot drie verdiepte kruispunten. De ChristenUnie vindt het onbegrijpelijk en onacceptabel dat de bewoners nu blij worden gemaakt met een dode mus. De twee viaducten die in plaats daarvan worden gepresenteerd, zijn lelijke doorsnijdingen van het landschap.

Tijdens het debat in de Commissie Stad en Ruimte verwoordde Jolande Uringa het als volgt. ‘Het standpunt van mijn fractie mag duidelijk zijn. We zien in geen enkele variant een verbetering van de leefbaarheid voor de wijk. We krijgen het idee dat ons vijf borden spruitjes worden voorgeschoteld, zodat het uiteindelijke 6e bord zuurkool nog best zoet smaakt. Kortom, het drijft ver af van waar het project ooit begon en we kunnen het maar één keer uitvoeren. Dan liefst zo goed mogelijk.’ 

Toekomst

De noodkreet van de ChristenUnie werd gehoord; de wethouder beloofde óók een variant berekenen met twee en drie verdiepte kruisingen zodat Raad later dit jaar een afgewogen oordeel kan vellen. Dat kan betekenen dat we de aanpak enkele jaren uitstellen zodat we wél voldoende geld hebben voor de beste oplossing. Maar dat vindt de ChristenUnie het wachten waard; de weg ligt er immers veel langer dan die paar jaar. 

« Terug