In gesprek met politici over geloof en politiek

debatdonderdag 09 februari 2017 12:29

De komende Culturele Zondag, op 12 maart 2017, heeft als thema 'Uitgesproken Utrecht' en valt in de verkiezingstijd. Dat lijkt een uitstekende aanleiding om die zondagmiddag in de Domkerk een publiek debat te organiseren over geloof en politiek.

De organisatoren van het debat hebben vier Utrechtse politieke partijen uitgenodigd (CDA, PvdA, ChristenUnie en Groen Links) om met elkaar en met het publiek in gesprek te gaan over de vraag: Welke rol spelen geloof en religie in de politiek?

- In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat en dat is een belangrijk principe. Toch speelt voor veel mensen de religieuze overtuiging een rol in hun politieke opvattingen. Voor veel gelovigen is religie niet iets dat alleen van belang is "achter de voordeur".

- Er zijn politieke partijen die hun politiek baseren op religieuze overtuigingen terwijl andere partijen dat uitdrukkelijk niet doen. De aanwezigheid van vele culturen en religies in Nederland en in Utrecht, maakt het nodig deze vraag opnieuw te doordenken.

- De overheid heeft zelf geen religieuze voorkeur, maar heeft wel de taak de vrijheid van religie te garanderen; dus kan de politiek de religies niet negeren.

Dit soort vragen en overwegingen worden voorgelegd voor aan een forum van vier politici. De gespreksleider, Hans Ruitenbeek, zal ieder van hen de gelegenheid geven kort hun standpunt te formuleren en op elkaar te reageren en daarna het publiek in het gesprek betrekken. Namens de ChristenUnie Utrecht zal Jan Wijmenga meedoen, de nummer drie van de Utrechtse lijst.

Het gesprek vindt plaats in de Domkerk op zondag 12 maart van 14.00 tot 15.30 uur. Welkom!

« Terug