Gezocht: Voorzitter voor het bestuur van de ChristenUnie Utrecht

Voorzittershamermaandag 16 januari 2017 15:32

Door het vertrek van de huidige voorzitter zoekt het bestuur van de ChristenUnie Utrecht per direct een nieuwe voorzitter, voor in ieder geval de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De ChristenUnie Utrecht is een actieve afdeling van ruim 300 leden.

De dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling wordt geregeld door een jong en enthousiast bestuur. Het bestuur bestaat uit  6 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester, politiek secretaris en twee algemeen bestuursleden).

Rol en taken bestuur

Het bestuur en de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie Utrecht kennen een duidelijke rolverdeling, waarbij de fractie zich richt op de dagelijkse, politieke zaken en het bestuur op de andere activiteiten van de afdeling. Zo heeft het bestuur een belangrijke rol in aanloop naar verkiezingen. Daarnaast werkt het bestuur samen met de fractie aan een scherp politiek profiel en een helder verkiezingsprogramma. Het bestuur en de fractie doen dit echter niet alleen: de rol van de leden is van groot belang. Daarom worden er door het jaar heen verscheidene activiteiten georganiseerd, zoals ledenborrels, rondetafelgesprekken en ludieke acties.

De voornaamste focus voor het bestuur ligt de komende periode op de verkiezingen: dit jaar de landelijke verkiezingen en – vooral – de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen worden op dit moment opgestart, dus het is een mooi moment om nu in te stappen en een boeiende periode mee te maken. Om de gemeenteraadsverkiezingen tot een succes te maken zijn alle handen nodig. Komende tijd werken we bijvoorbeeld aan een verkiezingsprogramma, aan het instellen van een selectiecommissie en een campagneteam en aan zichtbaarheid van de ChristenUnie in de stad (door middel van acties, debatten, posters, enzovoort). Het bestuur heeft de taak de verschillende activiteiten samen met de leden goed te laten verlopen en een enthousiasmerende voortrekkersrol te pakken. We willen als ChristenUnie Utrecht zichtbaar zijn en blijven in onze stad en dit laten resulteren in een goede verkiezingsuitslag.

Functieprofiel voorzitter
De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en is hierop aanspreekbaar door de leden van de afdeling. De voorzitter is verder eindverantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Leidinggeven aan afdeling
 • Visie van het bestuur omzetten in beleid en activiteiten
 • Goede en regelmatige organisatorische en politieke afstemming met de fractievoorzitter
 • Zorgdragen voor organisatie en leiding van ledenvergadering
 • Zorgen voor en toezien op de uitvoering van genomen besluiten
 • Vertegenwoordigen van het bestuur naar fractie,  leden, andere lokale politieke partijen
 • Initiatief nemen voor voortgangsgesprekken met de raadsleden en bestuursleden

 Gewenste competenties

Leidinggeven

 • Geeft leiding door samenbindend leiderschap
 • Draagt actief bij aan een open en doelgerichte communicatie binnen de afdeling
 • Zoekt kansen voor de ChristenUnie Utrecht gericht op verdere ontwikkeling

Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

 • Kan inschatten welke zaken bestuurlijk en politiek gevoelig liggen
 • Kan over de politieke en bestuurlijke vraagstukken meedenken met de fractie

Initiërende kracht

 • Betrekt leden en straalt enthousiasme uit
 • Zoekt binnen de stad naar verbinding met relevante personen, organisaties en netwerken
 • Weet optimaal ruimte en mogelijkheden te vinden en te benutten

 Communicatief

 • Kan duidelijk een verhaal vertellen
 • Luistert eerst voordat hij of zij conclusies trekt
 • Kan goede vragen stellen om de juiste informatie te krijgen

Voor de functie van voorzitter is ervaring en netwerk binnen de ChristenUnie en binnen Utrecht geen vereiste, wel een pre. De voorzitter onderschrijft de doelstelling van de ChristenUnie en is overtuigd christen.

Procedure
Ben jij de leider waar wij naar op zoek zijn? Dan ontvangen we graag voor 6 februari 2017 je motivatiebrief en CV ter attentie van Mirte Looijenga, secretaris@utrecht.christenunie.nl.

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij de huidige interim-voorzitter, Herman Smits, hdsmits@gmail.com (06-50906895). Bij meerdere sollicitaties wordt een selectiecommissie ingesteld.

 

« Terug

Reacties op 'Gezocht: Voorzitter voor het bestuur van de ChristenUnie Utrecht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.