ChristenUnie: Geef extra bezuiniging huishoudelijke hulp terug aan Utrechters

huishoudendinsdag 06 september 2016 08:33

De ChristenUnie heeft met zorgen kennisgenomen van het rapport van de Rekenkamer over huishoudelijke hulp. Daarin maakt de Rekenkamer duidelijk dat in 2015 het college maar liefst 2,8 miljoen meer heeft bezuinigd op de huishoudelijke hulp dan begroot. Daarom vindt de ChristenUnie dat dit bedrag moet worden teruggegeven aan de mensen die op dit moment te weinig ondersteuning hebben van huishoudelijke hulp.

Fractievoorzitter Maarten van Ooijen (ChristenUnie): "De begrote middelen komen verreweg niet overeen met de beste middelen. Dat wisten we al, maar nu is duidelijk geworden dat dit vanaf 2013 structureel het geval is." In feite is er daarom in Utrecht meer bezuinigd dan opgelegd door het Rijk. Voor de jaren 2013, 2014 en 2015 gaat het om een bedrag van (bij elkaar opgeteld) bijna 9 miljoen euro. 
Van Ooijen: "Wij willen dat het college de onnodige extra bezuinigingen over 2015 teruggeeft aan de inwoners." Alleen voor 2015 en voor de reguliere begroting, gaat het om een bedrag van  2,8 miljoen euro. De fractie wil het bedrag investeren in meer maatwerk voor bewoners, die nu te weinig uren hebben. Zo wil de partij dat na 2017 de mogelijkheid voor het extra inkopen van uren voor €5,- behouden blijft. Het is onzeker of daarvoor ook na 2017 geld voor wordt gereserveerd.
Van Ooijen wil dat de onnodige bezuinigingen ook worden geïnvesteerd in meer maatwerk in de stad. De nieuwe wetgeving voor huishoudelijke is gestoeld op het idee dat meer maatwerk moest worden toegepast. Van Ooijen: "Gewoon, aan de keukentafel, bespreken hoeveel uren nodig zijn. Het is de hoogste tijd om die wettelijke verplichting in te vullen."
Tenslotte wil Van Ooijen voorkomen dat ook in de toekomst zorggeld wordt uitgegeven aan andere doelen. Daarom wil hij horen of een mechanisme kan worden voorgesteld zodat het overgebleven geld automatisch behouden blijft voor de huishoudelijke hulp.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: Geef extra bezuiniging huishoudelijke hulp terug aan Utrechters'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.