ChristenUnie Utrecht steunt decentralisatie Jeugdzorg

opening cjg2donderdag 13 februari 2014 20:30

Een forse uitbreiding van de taken van de gemeente, dat is wat Utrecht te wachten staat, nu ook de Eerste Kamer akkoord gaat met de nieuwe Jeugdwet. De gemeenteraad besprak de Utrechtse uitvoeringsplannen.

De ChristenUnie steunt de wijze waarop het college van B&W de uitvoering van deze ‘decentralisatie’ vormgeeft, maar had wel vragen over zwerfjongeren, de klachtenregeling en de rol van de huisarts.

De gemeente Utrecht is al een hele tijd bezig met het voorbereiden op de Jeugdwet, waarbij de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten verschuift. De ChristenUnie heeft landelijk deze overgang gesteund. In de Eerste Kamer zei ChristenUnie-senator Roel Kuiper het zo: “Alle drie de decentralisaties markeren een overgang van een verzorgingsstaat die veel  op zich nam, naar een samenleving waarin van mensen wordt gevraagd meer in eigen kracht te doen. Dit is een culturele transitie op zich. Komend uit een tijdperk waarin individualisering de toon zette en calculerend gedrag beloond werd, gaan we nu een tijdperk in, waarin sociale verantwoordelijkheid en gemeenschapswaarden weer de toon moeten gaan zetten.” 

In de raad van Utrecht had fractievoorzitter Jan Wijmenga echter nog wel vragen over zwerfjongeren, de klachtenregeling en de positie van de huisarts. Met betrekking tot zwerfjongeren kreeg de ChristenUnie de toezegging van het college dat het gaat bekijken of aangesloten kan worden bij het project Van de Straat. De wethouder Wonen zal gevraagd worden om de raad te informeren over waar en hoe de benodigde 25 woningen voor deze groep kunnen komen.

Ook werd de ChristenUnie toegezegd dat in de volgende uitvoeringsnota, die in juni naar de gemeenteraad komt, een apart hoofdstuk over de klachtenprocedure wordt opgenomen.

Het derde zorgpunt van de ChristenUnie, over de positie van de huisarts, werd eveneens afdoende beantwoord door wethouder Spigt (Jeugd). De gemeente is in goed overleg met de huisartsenvereniging en respecteert hun onafhankelijke positie. De raad krijgt bij de tweede uitvoeringsnota apart informatie over de afspraken die met de huisartsen gemaakt worden.

Lees de hele bijdrage van Jan Wijmenga hier na:

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bijdrage CU Uitvoeringsplan Jeugdzorg153,6 kBapplication/pdfdownload

« Terug