Maatregelen luchtkwaliteit essentieel voor volksgezondheid

roetkaartdonderdag 13 februari 2014 11:28

Op maandag 10 februari organiseerde de Statenfracties van ChristenUnie en SP een symposium over luchtkwaliteit in het provinciehuis van Utrecht. De opkomst was groot en bestond uit een gevarieerd gezelschap. Martine Vroman, beleidsmedewerker bij de gemeenteraadsfractie, was er bij.

Ook schoven enkele gedeputeerden aan, Statenleden, (kandidaats) gemeenteraadsleden van diverse gemeenten in de provincie Utrecht, ambtenaren en waren mensen van Milieudefensie, Energie-U en de Kracht van Utrecht aanwezig, naast geïnteresseerde bewoners. Sprekers waren onder meer Aad Bezemer (ministerie van Infrastructuur & Milieu), Bert Brunekreef (Universiteit Utrecht) en Fred Woudenberg (GGD Amsterdam). Zij verzorgden het educatieve deel van de ochtend.

Martine Vroman hierover: “De kern van hun boodschap was dat de gestelde normen, waar in 2015 aan voldaan moet worden, te hoog zijn. Ook wanneer er voldaan zal worden aan deze normen, is er nog steeds sprake van forse schade aan de volksgezondheid. Daarnaast werd er gewezen op de gevaren van fijnstof op de volksgezondheid en in het bijzonder roet. Zelfs wanneer dat in kleine concentraties in de lucht voorkomt, brengt het al schade.”

De Utrechtse wethouder Lintmeijer sprak over de maatregelen die genomen worden door de gemeente Utrecht, waaronder de milieuzonering. Dit is een forse maatregel die per 1 januari 2015 ingaat en waardoor de oudste dieselauto’s, die heel veel roet uitstoten, niet meer de binnenstad in mogen. In heel veel Duitse steden is deze maatregel al ingevoerd, maar in Nederland is Utrecht de eerste. De ChristenUnie heeft, met het oog op de volksgezondheid, de invoering van de milieuzone gesteund.

Tijdens het symposium werd voor het eerst ook een “roetkaart” van Utrecht getoond. Voor fijn stof en stikstofdioxide bestond al de mogelijkheid om via modellering zicht te krijgen op waar nu de hoogste concentraties zitten. Sinds kort is dat ook voor roet mogelijk. Door een door de Tweede Kamer aangenomen motie van Carla Dik-Faber (ChristenUnie), zal het RIVM binnenkort ook een voorstel doen voor een meetnet voor roet. De uitkomsten daarvan kunnen gebruikt worden om in de gaten te houden of de concentraties roet daadwerkelijk dalen.

« Terug

Reacties op 'Maatregelen luchtkwaliteit essentieel voor volksgezondheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.