Op weg naar een thuis, bouw een huis!

sociale huurwoningenmaandag 10 februari 2014 14:54

Afgelopen week heeft de ChristenUnie zich sterk gemaakt voor het flinke aantal zwerfjongeren in de stad. Door de transitie en transformatie van de Jeugdzorg en de decentralisatie van de AWBZ liggen er kansen voor verbetering. ‘Begin de Utrechtse transitie met een goede start; realiseer die 25 benodigde woningen voor zwerfjongeren!’

Wie denkt dat in Utrecht de welvaart op z’n hoogste punt is gekomen heeft het mis. In 2013 kende Utrecht maar liefst 110 jongeren tussen de 18 en 23 jaar die geen dak boven hun hoofd hadden. Daarnaast zijn er nog een groot aantal jongeren die geen vast woonadres hebben maar elke nacht bij bijvoorbeeld vrienden of bij de crisisopvang slapen; de zogenaamde “bankhoppers”.  Op straat leven geeft gevoelens van onveiligheid en onthechting van de samenleving. 

De ChristenUnie gunt iedere Utrechter een “thuis” en vindt dan ook dat de gemeente haar ogen niet mag sluiten voor deze kwetsbare jongeren. Daarom zocht ze afgelopen donderdag tijdens de commissievergadering naar een verbinding. Een verbinding tussen het domein Jeugd en het domein Vastgoed. 

Uit de nota Zorg voor Jeugd blijkt dat  de gemeente ervoor kiest om de doorontwikkeling van de aanpak zwerfjongeren (18+) mee te nemen in de transformatie Zorg voor Jeugd. De nieuwe aanpak zwerfjongeren is erop gericht dat er met de jongere wordt toegewerkt naar zelfstandige kamerbewoning met ambulante begeleiding. 

De ChristenUnie kan zich vinden in de visie  om, waar de situatie van de jongere het toelaat, over te gaan van dure opvangplekken naar zelfstandige woningen waarbij goedkopere ambulante begeleiding wordt ingezet. ‘Zo wordt er veel meer uitgegaan van het principe eigen kracht en krijgt de jongere meer kansen om zelf zijn eigen bestaan op te bouwen’, aldus de woordvoerder. Op dit moment is er nog niet voldoende huisvesting om over te gaan tot deze nieuwe aanpak. De ChristenUnie vindt dat er haast gemaakt moet worden met het realiseren van het tekort van 25 woningen. ‘In de stad zijn er genoeg locaties waar nog ruimte is om woningen te bouwen, bijvoorbeeld op het nieuwe Veemarktterrein.’

De ChristenUnie hoopt dat deze specifieke doelgroep niet achter het net vist en heeft daarom zowel de wethouder Jeugd als de wethouder Vastgoed hierop aangesproken. De ChristenUnie kreeg de toezegging dat beide wethouders met elkaar zullen spreken over het tekort aan woningen voor zwerfjongeren. We blijven dit volgen!

« Terug

Reacties op 'Op weg naar een thuis, bouw een huis!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.