Perspectief Congres

vrijdag 23 november 2012 19:30

Op zaterdag 24 november 2012 vindt het jaarlijkse PerspectieF-congres plaats. Je bent van harte uitgenodigd om te komen! We zullen met elkaar nadenken over twee thema’s: Jeugdcriminaliteit, kindermishandeling. Sprekers met expertise op deze gebieden zullen deze toelichten en bepaalde vragen met ons behandelen.

Programma

Vrijdag 23 november

19.30 Algemene Ledenvergadering @ Kargadoor (enkel voor leden)
Op vrijdagavond zal de Algemene Ledenvergadering van PerspectieF plaatsvinden. Deze vergadering vindt twee keer per jaar plaats. Tijdens deze vergadering zullen we als leden nadenken over het afgelopen jaar en vooruitkijken naar 2013. Verder zal er nog een kleine wisseling in het bestuur plaatsvinden. De leden maken de vereniging, dus wees er bij!

23.00 Borrel
Na de Algemene Ledenvergadering zullen we nog wat te drinken bij de vergaderlocatie.

Overnachting @ Hostel Utrecht City Center
Voor wie wil, kan blijven overnachten in een hostel in Utrecht.

Zaterdag 24 november

10.00 – 11.00 uur
: Spreker: deskundige op gebied van kindermishandeling Wanneer is er sprake van (kinder)mishandeling? Hoe moet er gehandeld worden bij een vermoeden van kindermishandeling? Wat gebeurd er na een melding, wanneer komt Jeugdzorg in beeld?

11.00 – 11.15 uur: Pauze

11.15 – 12.15 uur: Spreker: kinderrechter. Is er een causaal verband tussen jongeren die vroeger mishandeld werden en jeugdcriminaliteit? Hoe moet worden gereageerd op jeugdige criminelen? Na ‘Haren’ werden veel relschoppers via snelrecht berecht. Is dit lik-op-stuk-beleid wel het antwoord op jeugdcriminaliteit? Moet er, om jeugdcriminaliteit te voorkomen, niet meer aandacht komen voor preventieve middelen dan voor sanctionerende maatregelen? Biedt het adolescentenstrafrecht een oplossing? Of een nauwere samenwerking tussen OM en Jeugdzorg? Kortom: Bij welke benadering(en) zijn de samenleving én de jeugdige criminelen het meest gebaat?

12.15 – 13.30 uur: Lunch en ontmoeting

13.30 – 15.00 uur: Interactief forum met deskundigen. Er zullen drie deskundigen met de mensen in de zaal in debat gaan over de problemen die in het ochtendprogramma zijn geconstateerd. Het betreft een commissaris van de politie, een jeugdwerker van The Mall en een medewerker van Bureau Jeugdzorg. Hopelijk kunnen we tot oplossingen komen voor de geconstateerde problemen. De mensen uit de zaal mogen reageren op de deskundigen en vice versa. Er is uiteraard ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

15.15-15.45  Intermezzo Gert-Jan Segers zal als afvaardiging van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie aanwezig zijn om het een ander te delen over het onderwerp van het seminar.

15.45 - 16.45  Workshops. In groepjes zullen we uiteen gaan om verder na te denken over de thematiek en eigen standpunten te verwoorden op basis van de verkregen informatie vanuit verschillende kanten.

16.45 – 17.30 uur: Uitlooptijd/Borrel

Informatie

Jeugdcriminaliteit
De criminaliteit onder jongeren daalt sinds 2009, zo wees recent onderzoek uit. Hoewel dit cijfer is gedaald werd Haren onlangs nog opgeschrikt door relschoppende jongeren. Hoe reageren wij daar op? Is snelrecht het juiste antwoord? Is het adoloscenten-strafrecht niet beter, of in een nauwere samenwerking tussen het OM en Jeugdzorg? Kortom, bij welke benadering(en) zijn zowel de samenleving als de jeugdige criminelen het meest gebaat?

Kindermishandeling
Jaarlijks komen er 28.000 meldingen binnen bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. Het echte aantal kindermishandeling ligt vermoedelijk nog hoger. Vreselijk! Het signaleren van kindermishandeling is vaak niet gemakkelijk, want wanneer is er sprake van mishandeling? En hoe moet er gehandeld worden wanneer vermoed wordt dat een kind mishandeld word? Wat gebeurt er na een melding, wordt  Jeugdzorg meteen ingeschakeld? Van melding tot oplossing.

« Terug

Reacties op 'Perspectief Congres'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.