ChristenUnie vraagt in Economische Agenda meer aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

grachten utrecthvrijdag 27 januari 2012 14:41

Donderdagmiddag sprak de commissie Stad & Ruimte uitgebreid over de Economische Agenda 2012-2018. Daarin staan maar liefst acht speerpunten centraal. De ChristenUnie is tevreden over de analyse van de Utrechtse situatie en over de aanzet die gegeven wordt richting de uitvoering. In de concrete uitwerking is het nog wel wenselijk dat stappen worden gezet.

De ChristenUnie pleit voor een faciliterende en ondersteunende rol van de gemeente richting ondernemers en een flexibel gebruik van leegstaande kantoorgebouwen voor bijvoorbeeld studentenhuisvesting en ZZP werkplekken. Verder benadrukken we dat de keuze voor vier topsectoren gedragen moet worden door de hele samenleving waar alle werknemers bij betrokken moeten worden, van de vaklui van het MBO tot de medewerkers van de thuiszorg.

De ChristenUnie is blij met het speerpunt ‘verduurzaming van de economie’, maar vindt de focus hier te beperkt. De ChristenUnie heeft de wethouder gevraagd om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen expliciet op te nemen in de Economische Agenda. Ook mist de ChristenUnie aandacht voor duurzame mobiliteit. De wethouder gaf in haar beantwoording aan dat ze het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onderschrijft, maar was niet bereid dit in de Economische Agenda op te nemen. De ChristenUnie vindt dit een gemiste kans.

Wegens een overvolle vergadermiddag wordt de verdere bespreking van dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Dan zal de ChristenUnie zich opnieuw hard maken om MVO expliciet in de Agenda op te nemen. Daarmee kan Utrecht een stap maken om dé stad van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te worden.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie vraagt in Economische Agenda meer aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.