ChristenUnie: versnel beleid detailhandel en voorkom toename jeugdprostitutie

donderdag 30 juni 2011 23:18

‘De economische omstandigheden en veranderingen in het consumentengedrag vragen om nieuw beleid voor de Utrechtse detailhandel en snel ook,’ aldus Mirjam Bikker bij de behandeling van de Voorjaarsnota. De ChristenUnie riep het college daarom op om deze detailhandel eerder te presenteren. Hieruit volgde dat het college heeft toegezegd op een eerder moment een hoofdlijnenbrief te verzenden. Bovendien werd door het pleidooi van Bikker voorkomen dat bezuinigingen op de preventie van jeugdprostitutie ten koste gaan van de doelgroep.

De gemeenteraad stelde donderdag 30 juni de Voorjaarsnota en verantwoording vast. Daarbij is de gemeentelijke bezuinigingsoperatie een zeer belangrijk onderwerp. De ChristenUnie stelde dat er nu vooral bezuinigd wordt door de gemeentelijke organisatie efficiënter in te richten. ‘Efficiënter werken is prima,’ zegt Mirjam Bikker, ‘maar het is een te beperkte visie om de gemeentelijke kas op orde te houden. Dat vraagt om visie op de kerntaken en die geeft dit college niet.’

De ChristenUnie vond het onacceptabel dat de komst van detailhandelsnota opnieuw werd uitgesteld, dit keer tot minimaal november. Mirjam Bikker: 'De toegezegde detailhandelsnota is wat mij betreft een cruciale nota die op korte termijn de verdere visie voor duurzame inrichting van onze stad moeten bepalen. In november wachten we zo’n beetje een jaar op de toegezegde detailhandelsnota, dat vindt mijn fractie echt te lang. Te meer omdat de oude nota dateert uit het jaar 2000.'

De geactualiseerde nota detailhandel is al in 2008 toegezegd en nog steeds niet verschenen. De wethouder wilde uiteindelijk niet toezeggen om bij de Programmabegroting de nota gereed te hebben. Wel is er een hoofdlijnenbrief op een eerder moment toegezegd. De ChristenUnie vindt dat sympathiek, maar onvoldoende gezien de lange geschiedenis. Een meerderheid van de partijen vond deze toezegging echter voldoende. Mirjam Bikker: 'Er komt een versnelling, dat is prettig, maar wat mij betreft had de nota er al gelegen, de stad heeft nieuw beleid voor detailhandel hard nodig.'

De voorgestelde bezuinigingen op de preventie van jeugdprostitutie moeten niet leiden tot stijging van de wachttijden voor de doelgroep. Mirjam Bikker: 'Daar is deze doelgroep veel te kwetsbaar voor. Iedereen in deze zaal vindt het tegengaan van jeugdprostitutie belangrijk. Maar laat dat niet bij mooie woorden blijven.' Het college heeft toegezegd om in overleg te treden met de regiogemeenten. Wachtlijsten zullen worden voorkomen. Ook is het college opgedragen de raad opnieuw uiterlijk bij de Programmabegroting 2012 over deze zaken te informeren.

 

 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: versnel beleid detailhandel en voorkom toename jeugdprostitutie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.