ChristenUnie stemt voor fietsbrug na toezegging college over Eben-Haëzer

dinsdag 28 juni 2011 22:02

De bouw van de fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat door. Dit is tijdens de raadsvergadering van 28 juni door de raad besloten, waarbij de ChristenUnie voor heeft gestemd. Hier ging een moeilijke afweging aan vooraf.

Aan de ene kant biedt de fietsbrug een extra, verbeterende schakel in het Utrechtse fietsennetwerk, iets waar de ChristenUnie altijd een warm voorstander van is geweest. Daarom is er al lang geleden besloten de mogelijkheden uit te zoeken en budget vrij te houden. Het is dan ook in het college te prijzen dat er na al deze jaren eindelijk een concreet voorstel wordt gedaan.

Dit voorstel maakt echter ook gelijk inzichtelijk welke concrete nadelen eraan verbonden zijn. Door de bouw van de brug zullen twee scholen gesloopt en verplaatst moeten worden. Dit jaagt de kosten omhoog. Daarnaast is het voor de tweede school, Eben-Haëzer, nog onzeker waar zij precies terecht gaan komen en of de nieuwe locatie niet een stap terug betekent.

De Christenunie heeft daarom van het college de toezegging gekregen dat de Eben-Haëzer er niet op achteruit zal gaan. Als het mogelijk is om de Eben-Haëzer samen met de andere school (Montessorischool) in het nieuw te bouwen complex onder de fietsbrug te vestigen, zal dit de voorkeur krijgen. Mocht dit niet lukken, dan zal er een locatie gezocht worden die kwalitatief niet slechter is dan het huidige gebouw.

De keuze van het College is niet geheel de onze. We hebben echter ook de toezegging dat de huidige aanpak van fietsroutes hierdoor niet zal verminderen of vertragen. Een groot deel van het budget voor de brug komt niet uit de stad maar uit het VERDER-pakket. Dit geld is niet automatisch weer voor Utrecht als de brug geschrapt wordt. Deze overwegingen, de toezegging van het college over de Eben Haëzer en een zorgvuldige uitwerking van de vervolgroutes hebben de ChristenUnie uiteindelijk over de streep getrokken om voor de nieuwe brug te stemmen.

« Terug