Bijdrage Programma Utrechtse Energie

donderdag 26 mei 2011 23:55

Op donderdag 16 mei is tijdens de Raadsvergadering het Programma Utrechtse Energie behandeld. Lees hier de bijdrage van de ChristenUnie.

 

Inleiding

Voorzitter, de ChristenUnie vindt het een goede zaak dat er werk wordt gemaakt van een beter energiegebruik. Duurzaamheid is in, energiebesparing loont, maar op veel plekken moet ondertussen de hand nog wel aan de ploeg. Dat gebeurt vandaag ook in Utrecht. De hoofdlijn van het Programma Utrechtse Energie spreekt ons in die zin aan. In de commissie is al uitgebreid gesproken over allerlei subonderdelen. Daarom nu slechts een paar punten die ik nog wil voorleggen.

Focus & Meetbare doelstellingen

De veelheid van projecten maakt de focus minder scherp, de ChristenUnie vindt een aantal projecten bovendien te vrijblijvend of teveel vanuit de overheid bedacht. Wij hebben gepleit voor meer focus. Daarom steunen we nu ook het amendement dat daar richting aan geeft.

In commissie heeft de ChristenUnie meermaals aandacht gevraagd voor de meetbaarheid van de doelstellingen die het college heeft. Je kunt immers van mooie zaken nastreven voor 2020 of 2030, maar dat moet dan wel in de tussentijd gestaafd worden. Het college heeft ons inmiddels toegezegd dat in 2020 de CO2-uitstoot met 30% verminderd moet zijn en dus in de komende tien jaar, ieder jaar grofweg 3%.

De ChristenUnie blijft de opgave van 70% voor de periode 2020-2030 een gok vinden, maar wil het college wel steunen in het voornemen voor de komende jaren. Tegelijk blijven we het een manco vinden dat zo’n stuk van de opgave nog vaag blijft en dat onvoldoende inzichtelijk is of we met dit tijdspad inderdaad die 2030 gaan halen. In ieder geval hebben we samen de afspraak staan dat u deze verdere collegeperiode ieder jaar 3% vermindering van de CO2-uitstoot beoogt.

Degelijke aanpak duurzame energie

Er zijn ook doelen op het gebied van duurzame energie. Deze zijn minder makkelijk te kwantificeren, maar het college wil dat wel in kaart brengen. Wanneer is dit in kaart gebracht? De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de focus juist ook meetbaar op deze bronaanpak wordt. Eerder zijn we kritisch geweest over uw insteek met betrekking tot windenergie. We vinden de aandacht hiervoor in het programma Utrechtse Energie wel erg gering. Mede daarom steunen we het pleidooi om steviger in te zetten op windenergie in Rijnenburg. Bovendien vinden we het razend jammer als de andere locaties voor windenergie nu uit beeld verdwijnen. Wij wensen nog steeds een meer gedegen aanpak.

Voetafdruk gemeente

Als je duurzaamheid zo belangrijk vindt, dan moet dat ook in de eigen organisatie zichtbaar worden. In de commissie is toegezegd dat het plan van aanpak spoedig naar de raad komt. De ChristenUnie is benieuwd naar de uitwerking van deze toezegging. De voetafdruk van de gemeente moet duidelijk zijn, de resultaten van het plan zichtbaar. De toezegging staat, over de uitwerking spreken we direct na de zomer.

Alleen gesproken tekst geldt.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage Programma Utrechtse Energie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.