ChristenUnie mist kerntakendiscussie in huidige voorstellen

maandag 30 mei 2011 17:12

De kerntaken van de gemeente zijn niet het kompas voor de vernieuwing van de gemeentelijke organisatie. Dat had de ChristenUnie fractie graag anders gezien. Mirjam Bikker: ‘Het college bezuinigt vooral door efficiënter te werken. Dat is ons te makkelijk: je moet een spade dieper gaan en de vraag stellen of alles wat de gemeente doet wel nodig is. Ook al is de gemeente nog zo efficiënt, niet alles is nodig. Daar wordt nu te weinig een keuze in gemaakt. Utrecht geeft bijvoorbeeld meer geld uit op het sociale terrein dan andere steden, terwijl de doelgroep vaak kleiner is. Die hogere uitgaven vertalen zich niet in betere prestaties. Dat vraagt om vernieuwing van je organisatie met visie, niet alleen gericht op efficiëntie.’

ChristenUnie mist kerntakendiscussie in huidige voorstellen

Reactie op de Voorjaarsnota 2011 en de Verantwoording 2010

De kerntaken van de gemeente zijn niet het kompas voor de vernieuwing van de gemeentelijke organisatie. Dat had de ChristenUnie fractie graag anders gezien. Mirjam Bikker: ‘Het college bezuinigt vooral door efficiënter te werken. Dat is ons te makkelijk: je moet een spade dieper gaan en de vraag stellen of alles wat de gemeente doet wel nodig is. Ook al is de gemeente nog zo efficiënt, niet alles is nodig. Daar wordt nu te weinig een keuze in gemaakt. Utrecht geeft bijvoorbeeld meer geld uit op het sociale terrein dan andere steden, terwijl de doelgroep vaak kleiner is. Die hogere uitgaven vertalen zich niet in betere prestaties. Dat vraagt om vernieuwing van je organisatie met visie, niet alleen gericht op efficiëntie.’

De huidige cijfers laten zien dat ook Utrecht getroffen wordt door de recessie. Al behoort de stad tot de economisch sterke regio’s, juist op de terreinen van nieuwbouw en vastgoed, zullen de gevolgen de komende jaren zichtbaar blijven. Bikker: ‘Neem bijvoorbeeld de nieuwbouw voor de kantorenmarkt, dat zit momenteel vast. Het antwoord daarop kan niet alleen maar uitstel zijn, de bouwopgave moet tegen het licht gehouden worden. Juist om de huidige leegstand niet verder op te voeren. Het lijkt me bij uitstek een punt voor een groen en duurzaam college om werk van te maken.’

In de Verantwoording 2010 bleek overigens dat de uitstapprogramma’s voor prostituees zeer succesvol zijn. De streefcijfers voor het aantal uitgestapte vrouwen zijn ruim gehaald, het dubbele aantal stapte uit. ‘Dat is geweldig nieuws,’ aldus Bikker, 'het laat zien dat de ChristenUnie destijds terecht voor de invoering heeft gepleit. We vinden het heel goed dat ook dit college daarom door gaat met de uitstapprogramma’s.’

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie mist kerntakendiscussie in huidige voorstellen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.