ChristenUnie vindt actieplan schoon vervoer een goede eerste stap

donderdag 03 februari 2011 23:23

Vandaag  heeft de gemeenteraad twee plannen aangenomen die voorzien in schoner goederenvervoer en elektrisch rijden. De ChristenUnie is tevreden met deze plannen. Mirjam Bikker: ,,Ik ben het eens met de hoofdanalyse dat er zeker een rol is weggelegd voor de gemeente, maar dat de markt het echte werk moet doen. Deze plannen kunnen echter wel zorgen voor een steun in de rug.”

 Er staan veel initiatieven en experimenten in die het waard zijn om te onderzoeken in de komende jaren. Tegelijkertijd is dit slechts het begin. Bikker: ,,Het is nog niet duidelijk wat de plannen echt op gaan leveren. Wij zullen de resultaten met veel interesse volgen en we hopen, na de beginperiode van onderzoeken wat het beste werkt en het meeste resultaat oplevert, dat de raad na 2012 een helder structureel plan ontvangt met duidelijke doelen op het gebied van luchtkwaliteit en vermindering van het autogebruik.”

De ChristenUnie ziet een voorbeeldfunctie voor de gemeente weggelegd op het gebied van elektrisch vervoer en hecht er dus sterk aan om het eigen wagenpark te verschonen. Dit heeft de wethouder toegezegd. Op de Raadsinformatieavond kreeg het streven om 5000 elektrische auto's te hebben rijden in 2014 kritiek. Daar is de particuliere markt nog niet klaar voor. Particulier is er nu nog te weinig mogelijk omdat de elektrische auto's nog te kostbaar zijn. Bij bedrijfswagens is wel veel mogelijk, daar moeten we dus op inzetten.

Wat de ChristenUnie betreft is het goed om te investeren in elektrisch rijden en deze schonere vorm van mobiliteit te stimuleren.  Nog beter is het om automobilisten in het OV te krijgen. Bikker: ,,De doelstelling om in 2014 zo’n 5000 auto’s elektrisch te laten rijden, delen wij niet echt. Dit is amper mogelijk, en de wethouder kan niet hard maken dat deze vervoersmiddelen in plaats van andere auto’s komen. Dat is wel waar we naar moeten streven. In dat kader ziet de ChristenUnie ook geen heil in gratis parkeren of gratis stroom in de binnenstad voor elektrisch vervoer. We willen geen auto's in de binnenstad, en moeten dus niet het minst slechte vorm daarvan toch gaan stimuleren.” 

In de gemeenteraad stemden alle fracties behalve de VVD voor het actieplan schoon vervoer. Het actieplan goederenvervoer werd unaniem aangenomen.

« Terug