Maximum aantal koopzondagen ligt vast

Mirjam Bikkervrijdag 26 maart 2010 15:54

De ChristenUnie Utrecht roept het College van B&W op om de winkeltijdenverordening te handhaven. In deze verordening wordt het aantal koopzondagen voor de stad Utrecht geregeld. Het College heeft besloten om het maximum aantal koopzondagen in de binnenstad te overschrijden door zelf een extra koopzondag in te stellen op 9 mei 2010. Dan arriveert de Giro d’Italia in Utrecht.

Mirjam Bikker: ‘De Giro moet een feest worden en het college wil dat onderstrepen met een koopzondag. In de verordening ligt vast hoeveel koopzondagen gehouden mogen worden. Als men graag een koopzondag wil op 9 mei, dan kan dat binnen de huidige verordening, maar dat betekent wel ergens anders er eentje schrappen. De ChristenUnie heeft niet gevraagd om koopzondagen of een verordening die dat mogelijk maakt. Wij vinden dat de zondag een collectief rustmoment moet zijn. Maar als het gemeentebestuur regels stelt, dan moet ze zich daar in elk geval aan houden.’

Het College van B&W nam eigenstandig de beslissing om een extra koopzondag toe te voegen. Wethouder Piet van der Sluijs (ChristenUnie) heeft aantekening tegen deze beslissing gevraagd. Van der Sluijs: ‘Ons standpunt ten aanzien van de vraag om een extra koopzondag was natuurlijk voorspelbaar, herkenbaar en werd weliswaar gerespecteerd. Maar met de komst van de Giro, als bijzonder evenement, woog voor het college in de afweging het algemene belang zwaarder dan het belang welke wij hechtten aan het vasthouden aan het aantal afgesproken koopzondagen. Het voorstel om een andere koopzondag daarvoor in te wisselen kon niet op een breed draagvlak in het college rekenen.’

Bikker heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitleg van de winkeltijdenverordening. Het College dient zich aan de eigen regels te houden. Het toestaan van een extra koopzondag geeft bovendien ongewenste precedentwerking. ‘Hopelijk sluit het College zich weer aan bij wat de gewone Utrechter al jaren vindt. Namelijk geen uitbreiding van het aantal koopzondagen in de Binnenstad. Die visie heeft de gemeenteraad na het referendum meermalen bevestigd. Kruipdoor-sluipdoor routes voor extra koopzondagen passen daar zeker niet bij,’ aldus Bikker.

Voor de schriftelijke vragen, klik hier.

« Terug

Reacties op 'Maximum aantal koopzondagen ligt vast'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.