Weblog Mirjam Bikker: Frisse moed

Gemeenteraad Utrecht 2010-03donderdag 18 maart 2010 11:42

Vorige week donderdag vond de installatie van de nieuwe raad plaats. Dat betekent dat de ChristenUnie Utrecht vanaf nu met één zetel vertegenwoordigd is. Inmiddels ben ik met frisse moed aan de slag gegaan om van de nieuwe periode een goede tijd te maken voor de ChristenUnie Utrecht. 

In de fractie hebben we ons verdriet uitgesproken. Ik vind het persoonlijk heel jammer dat IJmert nu niet in de gemeenteraad is gekomen. We hebben gekeken wat de oorzaken van het verlies zijn. Eerlijk gezegd is het nog moeilijk te duiden. Er zijn zoveel factoren die een bijdrage (kunnen) leveren: de groei van de stad, coalitiedeelname, de spoorlaan, landelijke perikelen, een achterban die ook thuis blijft enz. enz. Als we de balans opmaken waren er 87 stemmers minder dan in 2006. Maar vanwege de groei van de stad en het verlies van  het CDA (met wie we een lijstverbinding hadden), zouden we ruim 300 stemmen extra nodig hebben voor een tweede zetel. We blijven benieuwd naar stemmers die voorheen ChristenUnie stemden en dat nu niet meer doen. Welke reden hebben zij? 

Met alleen achterom blikken kom je er echter niet. We kijken ook weer vooruit. Voorlopig werken we nog even met hetzelfde team verder. Dat is heel fijn! Verder zijn reacties van onze leden en van collega’s hartverwarmend. Een eenmansfractie betekent echt niet een eenzaam bestaan. Een heel aantal leden heeft hulp aangeboden en samen met de fractie zetten we er de schouders onder.

In de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie zich prima laten zien in een eenmansfractie. Dat geeft de ambitie om ook nu zo aan de slag te gaan. Het zal vast nog even wennen blijven, maar wij weten van meer dan de macht van het getal. Bij het afleggen van de eed afgelopen donderdag, stond dat voor mij niet alleen voor integer bestuur. ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig,’ betekent voor mij ook, van Wie we onze hulp verwachten. Dat geeft pas echt frisse moed.

« Terug