Wim Rietkerk ontvangt gouden speld ChristenUnie

Decoratie Wimvrijdag 12 maart 2010 22:01

Bij zijn afscheid als raadslid voor de ChristenUnie heeft Wim Rietkerk de gouden speld van de ChristenUnie ontvangen. Daarmee werd de grote waardering uitgedrukt voor het werk dat Rietkerk de afgelopen decennia verrichtte voor eerst de RPF en later de ChristenUnie. Tijdens een Algemene Leden Vergadering werden hem de versierselen opgespeld door senator prof. dr. ir. E. Schuurman.

Zes jaar lang maakte Wim Rietkerk namens de ChristenUnie deel uit van de Utrechtse gemeenteraad. Eerst als eenmansfractie, de laatste vier jaar samen met Mirjam Bikker. Gedurende zijn raadsperiode was Rietkerk zeer actief in het overbruggen van de kloof tussen stadsbestuur en kerkelijke gemeenten in Utrecht. Professor Schuurman memoreerde in zijn toespraak de verdiensten van Rietkerk als dominee in de politiek. 

Rietkerk woont sinds 1979 in Utrecht en stelde in de jaren ‘80 een ‘schaduwkabinet’ voor het Utrechtse stadsbestuur in. Hierin zaten studenten die aan de hand van raadsstukken een alternatief beleid opstelden. Uit deze kring zijn diverse Utrechtse ChristenUnie-politici voortgekomen, zoals Roel Freeke en Tjako Streefland. 

Na jaren vooral bestuurlijk in de Utrechtse kiesvereniging van de RPF actief te zijn geweest, belandde Rietkerk in 2004 in de raad toen Freeke vertrok. Mensen in zijn omgeving vroegen zich destijds af of het lokale niveau wel aan Rietkerk besteed was. In zijn bedankwoord benadrukte de gedecoreerde dat juist de gemeentelijke politiek voor hem veel meer de ogen had geopend voor de  problemen die er spelen binnen de samenleving. ‘Mondiale problemen krijg je op stadsniveau terug. Het is bijzonder om juist lokaal te werken aan het versterken van de gemeenschap,’ aldus Rietkerk.

« Terug