Weblog Mirjam Bikker: Uw stem doet er toe!

Ingang stadhuisdinsdag 02 maart 2010 14:06

Morgen gaat Utrecht naar de stembus. Vier jaar geleden beleefde de ChristenUnie Utrecht iets ongedachts. We kregen een tweede zetel in de gemeenteraad. Dat betekende veel, onze invloed werd veel groter dan de twee zetels deden vermoeden.

Wat was de oogst van coalitiedeelname? Een paar voorbeelden:
- Vertramming van de HOV naar de Uithof
- Uitstaptrajecten voor prostituees
- Ruimte voor de fiets, ook voor fietsparkeerplaatsen
- Start zoektocht naar geschikte plaatsen voor windmolens, bijvoorbeeld langs de A12
- Duurzaamheid in het stationsgebied en een duurzaam stadskantoor
- Stimuleren van vrijwilligerswerk en stichtingen zoals Present en de Voorleesexpress
- Opvang voor uitgeprocedeerden die nergens heen kunnen
- Een WMO-platform waar ook de kerken een plek krijgen
- Wonen boven winkels werd meer mogelijk
- Aanpak van eenzaamheid en oog voor senioren in de wijk

Zo maar wat voorbeelden van de oogst van de ChristenUnie Utrecht in de periode 2006-2010. Doordat we twee zetels hadden, konden we deelnemen aan de coalitie. Dat is niet vanzelfsprekend. We hebben het destijds als een wonder beleefd en zijn er nog steeds dankbaar voor.

Morgen mag u weer naar de stembus. Vier jaar geleden was het verschil 30 stemmen met de VVD, en kregen wij de restzetel. Dat betekende een enorm verschil. We konden veel meer realiseren van ons christelijk sociale programma. Dat willen we graag voortzetten. Niet om de ChristenUnie, wel omdat we vanuit ons geloof het goede willen zoeken voor de stad. Om Utrecht tot bloei te brengen. Mag ik u vragen om uw stem? Dat kan een groot verschil maken!

Hartelijke groet,

Mirjam Bikker

« Terug