Agenda ALV 7 oktober 2019

ALVdinsdag 01 oktober 2019 16:00

A.s. maandag 7 oktober houdt de ChristenUnie Utrecht weer een Algemene Ledenvergadering. Hieronder zie u de agenda van deze bijeenkomst. We hopen zoveel mogelijk leden te mogen ontmoeten!

ALV ChristenUnie Utrecht
Maandag 7 oktober 2019 
Locatie: Buurtcentrum 'Hart van Noord' , Trumanlaan 60, Kanaleneiland  
Tijd: 19.45-21.45 (inloop met koffie, vergadering begint om 20.00)   

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen agenda 10 oktober 2018 (is denk ik de laatste notulen)
4. Vaststellen activiteitenverslag en financieel jaarverslag 2018
5. Vaststellen begroting 2020
6. Afscheid bestuursleden: Jeroen en Henriette
7. Installatie nieuwe bestuursleden
8. Vooruitblik op 2020
9. Voorstel amendementen congressen CU (?)
10. Rondvraag

Sluiting ALV. Na korte pauze vervolg van het (inhoudelijke)programma.

« Terug