Prostitutie en mensenhandel: een einde aan het leed achter de schone schijn

Plusjedonderdag 09 november 2017 14:17

De prostitutiesector is onmiskenbaar verbonden met uitbuiting en mensenhandel. Op dit moment is er in Utrecht sprake van een soort ‘tussenfase’: het oude Zandpad is ontmanteld, de komst van het nieuwe Zandpad wordt gekenmerkt door chaos en problemen, de panden in de Hardebollenstraat zijn door de gemeente opgekocht en het is de vraag wat er met de tippelzone aan de Europalaan gaat gebeuren.

De ChristenUnie wil zich blijven inzetten voor een stad waarin prostitutie zo min mogelijk slachtoffers maakt. De ChristenUnie verzet zich tegen de illusie dat het ‘reguleren’ van prostitutie per definitie betekent dat het veilig en vrijwillig is. De tippelzone, eind jaren tachtig opgericht om drugsverslaafde vrouwen te ‘helpen’, moet sluiten. 

De gemeente moet met de veiligheidspartners alle middelen inzetten om uitbuiting en mensenhandel tegen te gaan. Er is tegenwoordig ook veel thuisprostitutie, waarbij via internet diensten aangeboden worden. Daarbij is er een groot risico op illegaliteit, uitbuiting en mensenhandel. De ChristenUnie wil dat de veiligheidspartners ook voor deze ‘onzichtbare’ vorm van prostitutie afspraken maken over preventie, opsporing, zorg en samenwerking.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

  • De tippelzone heeft allang niet meer het doel waarvoor die ingericht was en wordt gesloten. De vrouwen die dat nodig hebben, krijgen goede opvang en begeleiding.
  • Als de gemeenteraad onverhoopt besluit tot verplaatsing van de tippelzone, moet dit een sterfhuisconstructie zijn: geen nieuwe vergunningen meer. Vrouwen die niet in Utrecht wonen en/of als bijbaan op de tippelzone werken, betalen een inkomensafhankelijke bijdrage om de kosten van toezicht en hulpverlening te dekken.
  • Gemeente, politie, justitie en hulpverleningsorganisaties zetten vol in op de aanpak van uitbuiting en mensenhandel en op exploitanten die prostituees jonger dan 21 jaar laten werken.
  • Er wordt geïnvesteerd in uitstapprogramma’s voor prostituees.
  • Er wordt specifiek beleid ontwikkeld voor ‘onzichtbare’ prostitutie (via internet etc.).
  • De ontwikkelingen van het Nieuwe Zandpad worden gestaakt. Er is te weinig interesse vanuit de (schone) markt. Het gebied wordt ontwikkeld voor woningbouw, met een goede doorfietsroute langs de Vechtoever.
  • Als er in Utrecht al ruimte wordt geboden aan prostitutie, dan wordt dit behandeld als een zelfstandige economische sector; nu draait de gemeente nog voor te veel kosten op, waarmee prostitutie in feite gesubsidieerd wordt.

« Terug

Reacties op 'Prostitutie en mensenhandel: een einde aan het leed achter de schone schijn'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november