Drugs en alcohol: strijd tegen overlast en ongezond gebruik

Plusjezondag 03 december 2017 00:55

Gezondheid staat in het drugs- en alcoholbeleid centraal, direct gevolgd door voorkomen van overlast. De ChristenUnie zet stevig in op preventie en verslavingszorg. De gemeente Utrecht moet, ook in haar rol als centrumgemeente, meer doen om de schadelijke en verslavende effecten van alcohol, wiet en synthetische drugs onder de aandacht te brengen. 

De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drank- en drugsmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen, kerken, studentenverenigingen en andere betrokkenen. Gezien de politieke en maatschappelijke realiteit willen we het aantal coffeeshops maximeren op het huidige aantal en stevig inzetten op verplaatsing van zoveel mogelijk coffeeshops naar de randen van de stad, ver van woningen en scholen en ver van het toeristische centrum.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

  • Gezondheid staat via de lijnen preventie en verslavingszorg centraal in het Utrechtse drugs- en alcoholbeleid.
  • Het aantal coffeeshops wordt gemaximeerd op het huidige aantal en de gemeente voert beleid om bestaande coffeeshops naar de randen van de stad te verplaatsen, ver van woningen en scholen en buiten het toeristische centrum.
  • De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops handhaven op de landelijk vastgestelde AHOJ-GI-criteria. (Verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de achttien jaar toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium.)
  • Tegen illegale hennepkwekerijen en growshops wordt hard opgetreden. Samen met andere gemeenten in de regio en de provincie pakken we drugsgerelateerde criminaliteit hard aan.
  • Nog steeds is het gebruik van alcohol door jongeren onder de achttien jaar in de horeca erg groot. De huidige Utrechtse aanpak is broodnodig. De gemeente moet voldoende toezichtscapaciteit voor de Drank- en Horecawet organiseren en daarbij regelmatig mystery guests gebruiken. Leeftijdsgrenzen worden streng gehandhaafd, ook bij gemeentelijke bijeenkomsten.
  • Signalen uit de buurt wegen zwaar bij het tegengaan van overlast.

« Terug

Reacties op 'Drugs en alcohol: strijd tegen overlast en ongezond gebruik'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.