Ontwikkeling stationsgebied: keuzes nodig

Plusjedonderdag 09 november 2017 14:04

Ook de komende jaren zijn er grote ontwikkelingen rond het centrumgebied. Er wordt gebouwd aan grote gebouwen waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd zal worden. Al die nieuwe gebouwen leiden tot uitdagingen en dus tot keuzes. 

De ChristenUnie wil dat nieuwe ontwikkelingen ertoe leiden dat de leefbaarheid verbetert en dat er een omgeving ontstaat voor ontmoeting, prettig wonen en recreëren. We denken dan aan een kwalitatief goede openbare verblijfsruimte, schone lucht, zo min mogelijk geluidsoverlast, veel groen en weinig steen. En we willen verkeersstromen die ook daadwerkelijk stromen. De uitstekende ontsluiting van het gebied door openbaar vervoer, voor voetgangers en voor fietsers maken het mogelijk dit gebied vanaf het begin af aan autoluw of autoloos in te richten. Zo kan het stationsgebied een voorbeeld voor een moderne urbane omgeving worden. Bij de ontwikkeling van het gebied wil de ChristenUnie vooral uitgaan van de maatschappelijke behoefte. Daarbij is niet geld leidend, maar de maatschappelijke behoefte.  


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

  • Het stationsgebied wordt niet alleen een doorgangsgebied, maar ook een plaats voor ontmoeting. Voor dagjesmensen, passanten en mensen die er wonen.
  • Er komt een functiemix die zicht geeft op het ontstaan van een buurt waarin betrokkenheid op elkaar vanzelfsprekend is en waar ruimte is voor diversiteit.
  • De bereikbaarheid wordt geregeld door middel van voetgangerszones, goede fietsinfrastructuur (zowel paden als stallingen) en het al bestaande uitstekende openbaar vervoer.
  • Voor een optimale bereikbaarheid van station Utrecht Centraal wordt de Moreelsebrug van trappen naar de perrons voorzien.
  • In het stationsgebied wordt zo min mogelijk ruimte geboden aan autoverkeer. Daarom komt er een zeer lage parkeernorm, geen maaiveld-parkeren voor auto’s en geen publiek parkeren.
  • Lokale warmtebellen worden tegengegaan door toepassing van veel horizontaal en verticaal groen, waaronder ‘groene daken’.
  • Nog te ontwikkelen nieuwbouw wordt bij een tender of aanbesteding beoordeeld op groen en duurzaamheid in en rondom het gebouw.
  • Het fietskruispunt Vredenburg-Catharijnesingel is nu al het drukste punt van de stad. Er komt een alternatieve, snelle fietsroute voor doorgaand fietsverkeer dat niet in de binnenstad hoeft te zijn, via de Daalsetunnel.

« Terug

Reacties op 'Ontwikkeling stationsgebied: keuzes nodig'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november