Utrecht goed bereikbaar, de fiets centraal

Plusjedonderdag 09 november 2017 14:02

De fiets is volgens de ChristenUnie het meest geschikte vervoermiddel binnen de gemeente Utrecht. Voor het gros van de bevolking zijn alle plekken binnen Utrecht op de fiets goed bereikbaar. Fietsen is gezond, zowel voor de fietser als voor de omgeving. Bovendien is de fiets een efficiënt vervoermiddel, dat in het verkeer en gestald weinig ruimte inneemt. In een stad als Utrecht, die steeds verder wordt volgebouwd en verdicht, is de auto, zelfs als die in de toekomst elektrisch wordt of zelfsturend, niet langer houdbaar als veelgebruikt vervoermiddel binnen de bebouwde kom. Er is, zonder enorme publieke investeringen, simpelweg te weinig plaats voor een toename van het autoverkeer. De ChristenUnie zet daarom in op verbetering van de fietsinfrastructuur en vermindering van het gebruik van auto’s.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

 • Het net van doorgaande fietswegen wordt nog verder uitgebreid en verbeterd. Fietspaden liggen zo mogelijk gescheiden van autowegen. Als dat niet haalbaar is, geldt (eventueel na herinrichting) een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur.
 • Er zijn steeds meer snelle gebruikers van fietspaden (elektrische fietsen en snorfietsen). De komende tijd moet (landelijk en lokaal) beter geregeld worden hoe dit zich verhoudt tot gewone fietsers. Het gaat dan bijvoorbeeld om weginrichting, herkenbaarheid en snelheidsbegrenzing. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om de veiligheid van alle gebruikers van de fietspaden te regelen en brengt waar mogelijk op de doorgaande fietspaden scheiding aan tussen snelle gebruikers en gewone fietsers.
 • Brandstof-aangedreven brom- en snorfietsen worden van alle fietspaden geweerd.
 • Het aantal fietsparkeerplaatsen wordt verder uitgebreid. Fietsparkeerplaatsenzijn bij gebruik korter dan 24 uur altijd gratis.
 • Het aantal buurtstallingen breiden we uit, zodat overlast van geparkeerde fietsen in de openbare ruimte wordt voorkomen en fietsen veilig kunnen worden opgeborgen.
 • Bij stations zijn altijd fietsparkeerplaatsen beschikbaar. Bij station Overvecht worden snel meer fietsparkeerplekken gerealiseerd. Ook bij elke OV-halte buiten de Singel zijn fietsparkeerplekken.
 • Bij elk OV-knooppunt zijn voldoende OV-fietsen beschikbaar.
 • Paaltjes en drempels in de fietspaden worden zoveel mogelijk weggehaald.
 • Wegen worden ingericht volgens de logica van de fietser (die zich aan de verkeersregels houdt); fietsverkeer gaat voor autoverkeer.
 • Nu de ervaring met Zebrasafe in Leidsche Rijn positief uitvalt, selecteert de gemeente in overleg met partners als de wijkraden en de Fietsersbond in de komende raadsperiode minimaal twee kruispunten per jaar die ook van dit systeem worden voorzien.
 • De gemeente Utrecht zet voor het personenvervoer naar Utrecht primair in op een verdere verbetering en capaciteitsgroei van het openbaar vervoer.
 • Er komt een verkenning naar een nieuwe lightrailverbinding via Vredenburg richting Utrecht Science Park. Hierdoor kunnen bussen verder worden geweerd uit de binnenstad, wat een kwaliteitsimpuls geeft aan de asfalt-ader die de binnenstad doorsnijdt.
 • Utrecht zet voor de komende 10-15 jaar vol in op het uitbouwen van de Uithoftram naar een regionaal lightrail-netwerk met metrokwaliteit gekoppeld aan de bestaande spoorlijnen rond Utrecht. De lightrail-diensten worden goed aangesloten op het snelwegennet (P+R) en op regionale snelfietsroutes (met stallingen voor de (elektrische) fiets. Het regionaal lichtrail-netwerk verbindt de stadsregio Utrecht zonder overstappen met de Uithof en ook met de Utrechtse binnenstad. Zo wordt het steeds drukker wordende Utrecht Centraal ontlast.
 • De gemeente Utrecht vraagt de regiogemeenten nadrukkelijk zorg te dragen voor goede overstappunten binnen hun gemeentegrenzen van auto en fiets naar openbaar vervoerlijnen richting de stad Utrecht.
 • Het aantal transferia waar automobilisten kunnen overstappen op het Utrechtse OV wordt uitgebreid tot er uiteindelijk bij elke afrit een transferium is. Deze plaatsen worden onder de aandacht gebracht.
 • Bij alle transferia komen OV- of leenfietsen beschikbaar.
 • Bij nieuwbouw wordt parkeren altijd op particuliere grond of inpandig geregeld; in de binnenstad en het stationsgebied is een parkeernorm ‘nul’ mogelijk.
 • Er wordt gereguleerd parkeren ingevoerd rondom alle winkelcentra zodra dat voor alle winkelcentra kan. In het gebied rondom betaald parkeren komt altijd vergunningparkeren voor bewoners om overlast tegen te gaan.
 • De gemeente stimuleert dat bewoners met eigen parkeerplaatsen die daadwerkelijk gebruiken door hen geen parkeervergunning voor straatparkeren te geven.
 • Autowegen in de bebouwde kom leiden zoveel mogelijk naar de doorgaande randwegen; autoverkeer tussen verschillende wijken gaat altijd via de randwegen.
 • De Westelijke Stadsboulevard (tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug) is te veel een racebaan tussen Noord en Zuid in Utrecht. De gemeente maakt hier een mooie groene baan van en kijkt serieus naar de ideeën van de bewoners zoals vastgesteld in ‘Fris Alternatief’.
 • Bij de discussie over de Noordelijke Randweg Utrecht blijven we erop inzetten dat alle kruisingen ongelijkvloers worden. Ook blijven we strijden tegen verbreding van de A27.
 • De historische binnenstad wordt autoluw. De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak om de Oudegracht autovrij te maken.
 • In de binnenstad wordt laden en lossen minder overlastgevend. Conform het advies van de wijkraad Binnenstad kijkt de gemeente naar de mogelijkheid om bakfietsen in te zetten.
 • Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn worden de looproutes naar het centrum en de wijk(winkel)centra, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk aangepast naar hun behoeften.
 • De wegen worden zo ingericht, dat de gemiddelde fietser binnen Utrecht sneller is dan de gemiddelde automobilist.

« Terug

Reacties op 'Utrecht goed bereikbaar, de fiets centraal'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november