Waterbeheer: gezond en toekomstgericht

Plusjedonderdag 09 november 2017 13:58

Water en Utrecht horen bij elkaar. De grachten, de singels, de ligging aan kanalen en rivieren: zonder dit water was Utrecht niet de stad die het nu is. Dit water moeten we dan ook koesteren! Gelukkig is er steeds meer oog voor het belang van water, voor het leefbaar als gezond houden van de inwoners en voor de natuur. Tegelijk zien we dat het klimaat verandert: we hebben vaker te maken met periodes van droogte en met hevige buien. Dit vraagt om bewust omgaan met ons water. Het is van groot belang dat we voldoende schoon drinkwater behouden en ook een gemeente als Utrecht heeft hier een rol in.

Water stroomt en houdt zich niet aan (gemeente)grenzen. Het is dan ook bij uitstek een thema dat de gemeente samen met andere partijen moet organiseren: het Waterschap, Rijkswaterstaat, de provincie en omliggende gemeenten. De ChristenUnie is voor een nauwe samenwerking waarbij we gezamenlijke doelstellingen nastreven. Het Waterschap heeft hierin wat ons betreft een leidende rol. Dit moet een plek krijgen in de Omgevingsvisie. Eén van de belangrijke uitdagingen is om Utrecht – en heel Nederland – ‘klimaatadaptief’ te maken. Het water moet de ruimte krijgen! Regenwater moet afgekoppeld worden van het riool en er moet voldoende ruimte zijn voor water in de openbare ruimte. We willen dat het water schoon blijft. Daar horen geen verontreinigende stoffen als bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en metalen in. Het water dat Utrecht zo bijzonder maakt, moet worden behouden. Daarbij moet ook aandacht zijn voor de flora en fauna.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

  • De gemeente zorgt voor meer groen om water op te vangen door het stimuleren van particulieren (ontstenen tuinen; afkoppelen regenwater) en door zelf het goede voorbeeld te geven als gemeente bij de inrichting van openbare ruimte en het vergroenen van de eigen panden.
  • De gemeente treedt op als goede samenwerkingspartner voor het waterbeheer.
  • De gemeente voert de acties uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voortvarend uit en zorgt zo snel mogelijk voor een Klimaatstresstest.
  • De gemeente zorgt voor voldoende ruimte voor waterberging in de hele gemeente, rekening houdend met toekomstig klimaat. Dit kan onder andere door gebruik te maken van innovatieve manieren van wateropvang en -afvoer.
  • De gemeente zorgt al in de planfase van bouwprojecten ervoor dat er rekening wordt gehouden met water.
  • Zeker in sterk versteende gebieden als de binnenstad, is het belangrijk dat er meer water komt om het gebied af te koelen. We zijn mede om die reden dan ook voor een fontein op het Vredenburgplein.
  • De gemeente stimuleert particulieren – onder andere door goede voorlichting – om in aanloop naar het aanstaande wettelijke verbod, geen chemische middelen meer te gebruiken tegen onkruid, om zo afspoeling hiervan naar het oppervlaktewater te minimaliseren.
  • Medicijnresten in het riool worden zo veel mogelijk voorkomen, door goede voorlichting en door het maken van afspraken over de verwerking van medicijnen met apothekers en ziekenhuizen.
  • Ook rioolwater bevat grondstoffen en energie. De gemeente onderzoekt samen met het Waterschap wat de mogelijkheden zijn van de winning van warmte en grondstoffen uit het rioolwater.
  • De gemeente maakt gebruik van de subsidie Kwaliteitsimpuls Stedelijk Water.

Watervervuiling en ziektes voor (water)dieren door broodafval, worden voorkomen door voorlichtingsborden. In elke buurt komt een broodvergister zodat eten niet wordt weggegooid.

« Terug

Reacties op 'Waterbeheer: gezond en toekomstgericht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november