Meer groen in Utrecht

Plusjedonderdag 09 november 2017 13:56

De gemeente Utrecht is een snel groeiende gemeente. De verwachting is dat het inwoneraantal zal toenemen van nu 344.000 naar 400.000 in 2030. Dit zorgt voor grote uitdagingen in de stad, zoals het realiseren van voldoende woningen en het in goede banen leiden van het verkeer. In het verleden is het inbouwen van voldoende groenplekken in de stad weleens vergeten. De ChristenUnie wil dat dit verandert. Een groene omgeving heeft namelijk veel voordelen en draagt onder meer bij aan de gezondheid van inwoners, de leefbaarheid van de stad en het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Veel van deze voordelen kunnen gerealiseerd worden wanneer het groen in de directe omgeving van mensen is. Daarom wil de ChristenUnie dat er gezorgd wordt voor genoeg groenstroken en fijne parken om in te ontspannen en te spelen. Daarnaast zijn er in de gemeente Utrecht mooie landschappen, zoals Amelisweerd en de Gagelpolder die behouden en beschermd moeten worden. Hiervoor zijn goede afspraken en regels nodig, omdat de natuur kwetsbaar is en niet voor zichzelf kan spreken.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen en leefgebieden van dieren. 
 • In nieuwbouwprojecten wordt erop gelet dat er geen groen in de buurt verloren gaat en dat er natuurinclusief gebouwd wordt.
 • In bestemmingsplannen en stedelijk bouwkundige programma’s komen er eisen voor ‘groen’.
 • In de bestaande en nieuwe stadsinrichting komt meer groen (onder andere meer bomen in straten en parken), zodat alle Utrechters groen in hun directe omgeving hebben.
 • De gemeente stimuleert geveltuinen bij bewoners. Indien dit weinig effect sorteert, onderzoekt de gemeente of een 'tegeltaks' mogelijk is.
 • In de bestaande en nieuwe infrastructuur wordt rekening gehouden met de flora en fauna; onder andere door het creëren van bij-vriendelijke bermen.
 • De natuur moet zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk worden door aanleg en onderhoud van goede wandel-, fiets- en beleefpaden. Daarnaast moeten er groene fietsroutes komen naar de randen van de stad.
 • Er komt meer geld voor natuur- en milieueducatie, zodat de afstand tot de natuur niet te groot wordt.
 • De gemeente stimuleert dat regenwater afgekoppeld wordt van het riool, zodat het regenwater op eigen terrein kan worden benut.
 • De gemeente geeft korting op leges voor duurzame evenementen (groene leges).
 • Als het gaat om ‘meer groen’ moet het niet alleen om de kosten gaan. Daarom maakt de gemeente inzichtelijk wat de baten van groen zijn en gaat op basis hiervan het gesprek aan met andere ‘baathouders'.
 • De gemeente bezuinigt niet verder op het groenonderhoud maar maakt juist meer budget vrij en zorgt ervoor dat het waardevolle groen (inclusief bomen) goed en milieuvriendelijk beheerd wordt.

« Terug

Reacties op 'Meer groen in Utrecht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november