Tijd voor transitie: op naar schone energie

Plusjedonderdag 09 november 2017 13:51

Een energietransitie is nodig omdat onze fossiele brandstoffen opraken. Ook moeten we minder CO2 uitstoten om verdere klimaatverandering en milieuvervuiling tegen te gaan. Utrecht is een snelgroeiende stad en daarom moeten we nu goed na te denken met welke ‘energie’ we de stad draaiende willen houden, nu en in de toekomst.

De ChristenUnie wil een gezonde en leefbare stad die draait op schone energie. Daarom willen we snel af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen zijn het streven. Belangrijk hierbij is dat Utrechters hiervan zullen profiteren doordat de leefomgeving schoner wordt en het financiële voordelen oplevert. Het tegengaan van verdere klimaatverandering en milieuvervuiling vraagt om verandering. De ChristenUnie wil dat Utrechters meer bewust worden van de noodzaak om maatregelen te treffen en daarom willen we dat de gemeente goede en actuele informatie aanbiedt over de maatregelen die je als particulier kunt nemen.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

 • De gemeente spreekt gebouweigenaren en -gebruikers aan om energiebesparingen te realiseren.
 • De gemeente zet in op handhaving van de wettelijke verplichting voor bedrijven om besparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar te nemen.
 • De ChristenUnie wil dat de gemeente bewoners en corporaties helpt bij het vinden van een goede verdeling tussen kosten en opbrengsten zodat investeringen in duurzame woningen beter mogelijk zijn en de totale woonlasten niet stijgen.
 • Er komt snel een plan waarin staat welke wijk wanneer, hoe en in welke mate van het gas af is. Dit plan moet er komen in overleg met corporaties en particuliere huiseigenaren. Ook woningen op stadsverwarming vallen onder dit plan: dit type verwarming draait immers grotendeels op gas.
 • De gemeente onderzoekt welke alternatieven er zijn voor stadsverwarming. Hierbij hebben eigenaren van (nieuwe) woningen ook zeggenschap.
 • De gemeente stimuleert en ondersteunt particuliere initiatieven en coöperatievorming, bijvoorbeeld lokale installaties en Buurtbatterijen.
 • De gemeente maakt particuliere samenwerkingsvormen (zoals warmte-koud opslag) mogelijk door een eenvoudig vergunningsstelsel.
 • De gemeente zorgt voor goede en actuele beschikbaarheid van voorlichtingsprogramma’s over wat je als particulier allemaal kunt doen om energie te besparen of een energieneutraal huis te krijgen en welke mogelijkheden er in dit kader zijn in de gemeente Utrecht.
 • Utrechters moeten op één plek terecht kunnen bij de gemeente voor zowel technische als financiële arrangementen om de eigen woning aan te passen aan de toekomst. Bij het financiële arrangement kan de gemeente een rol spelen door te zorgen voor een fonds waaruit geleend kan worden.
 • De gemeente is actief in de verbinding tussen de gemeente en provincie. Afstemming in de regio is essentieel om van elkaar te leren en om slimme coalities te smeden. Daarom ontwikkelt de gemeente samen met de provincie een strategie om de energietransitie vorm te geven.
 • Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn.
 • Met zowel corporaties als particuliere verhuurders van studentenhuizen wordt afgesproken dat de rekening voortaan wordt gesplitst in huur en betaling van gas/water/licht. Zodoende krijgen studenten inzicht in hun energieverbruik en loont het om zuinig(er) te wonen.
 • De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor opwekking van windenergie, bijvoorbeeld in Rijnenburg.

De gemeente gebruikt zelf duurzame energie.

« Terug

Reacties op 'Tijd voor transitie: op naar schone energie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november